Tin Việt Luật

Cấp giấy giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Cấp giấy giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Cấp giấy giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng 2018-03-27T12:21:32+00:00

Lữ hành nội địa có cần ký quỹ không?

Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch năm 2017 chính thức có hiệu lực, theo đó các doanh nghiệp hoạt động cung ứng dịch vụ lữ hành nội địa sẽ phải xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

Lữ hành nội địa có cần ký quỹ không? 2018-03-20T15:21:42+00:00