Điều kiện cấp thẻ đi lại doanh nhân – Thẻ ABTC (APEC)

Công ty Việt Luật xin giới thiệu tới Quý khách hàng quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 09/2023/QĐ-TTg mới nhất như sau:

Mục lục

THẺ APEC (ABTC) LÀ GÌ?

 • Thẻ đi lại doanh nhân APEC, gọi tắt là thẻ ABTC, là một loại thẻ do cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên APEC cấp cho doanh nhân của mình sau khi nhận được sự đồng ý cho phép nhập cảnh từ các nền kinh tế thành viên khác.
 • Thẻ ABTC có hai dạng là thẻ cứng và thẻ điện tử. Thẻ ABTC cứng và thẻ ABTC điện tử có giá trị pháp lý như nhau.

Hình thức thẻ: có hai dạng là thẻ cứng và thẻ điện tử thay vì chỉ có 1 loại thẻ cứng theo QĐ cũ ( QĐ số 45/2006/QĐ-TTg; Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg)

CÁC NƯỚC THAM GIA APEC

Các nền kinh tế thành viên tham gia ABTC gồm: Australia, Chile, China, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand, Singapore, Mexico, Vietnam.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XEM XÉT CẤP THẺ APEC (ABTC)

đối tượng được cấp thẻ abtc (apec)

a. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước giữ chức vụ:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty; Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;
 • Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;
 • Kế toán trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

b. Doanh nhân đang làm việc tại doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị – xã hội giữ chức vụ:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty;
 • Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc.

c. Doanh nhân đang làm việc tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giữ chức vụ: 

 • Chủ tịch, Phó chủ tịch;
 • Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng.

d. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam giữ chức vụ:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị;
 • Chủ tịch công ty;
 • Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc doanh nghiệp;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;
 • Kế toán trưởng, Giám đốc bộ phận hoặc Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

e. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC;

f. Trưởng đại diện, Phó Trưởng đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC.

ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ APEC (ABTC)

Điều kiện cấp thẻ abtc (apec)

1. Đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc:

Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thường niên và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

2. Đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc:

 • Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan khác.
 • Doanh nghiệp phải có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh trực tiếp với đối tác của các nền kinh tế thành viên APEC.
 • Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc các mục đích kinh tế khác tại các nền kinh tế thành viên APEC.

3. Đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ Apec (ABTC)

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC;
 • Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP THẺ APEC (ABTC) (KỂ TỪ NGÀY 25/07/2023)

Thẻ ABTC (Apec) - Việt Luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bản sao y chứng thực một trong các loại giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ và các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) không quá 02 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC .
 • Hộ chiếu nguyên cuốn (trên hộ chiếu phải thể hiện đi ít nhất 2 nước trong khối Apec).
 • 05 Ảnh 3*4 quốc tế, phong nền trắng, không đeo kính, chụp rõ 2 tai, không quá 6 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
 • Báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp trong 12 tháng gần nhất và quá trình đóng bảo hiểm xã hội của doanh nhân tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC kèm theo tài liệu chứng minh;
 • Hợp đồng lao động không thời hạn.
 • Danh sách lãnh đạo và sơ đồ tổ chức của Công ty.
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
 • Báo cáo quyết toán tài chính trong năm gần nhất của doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý:

 • Tất cả các giấy tờ sao y chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng
 • Mỗi tài liệu cung cấp 03 bản
 • Tất cả tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang Tiếng Việt và chứng thực
 • Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang Tiếng Việt.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cho phép về việc sử dụng thẻ APEC (ABTC)

Doanh nhân nộp bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu nêu trên tại:

Tại cơ quan chuyên môn của bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức chính trị – xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

===> Hồ sơ xin phép sử dụng thẻ Apec (ABTC) được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty của Doanh nhân làm việc.

Thời gian xử lý: 3-5 tháng

Tại giai đoạn này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổng hợp ý kiến của các cơ quan ban ngành về tình hình chấp hành pháp luật của Công ty và Doanh nhân, như: Công an, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công thương (Tùy theo quy định riêng mỗi tỉnh thành mà các cơ quan ban ngành cho ý kiến về hồ sơ xin cấp thẻ APEC có thể thay đổi).

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp thẻ APEC (ABTC)

Cơ quan có thẩm quyền: tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng thẻ ABTC, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục cấp mới thẻ ABTC. Nếu quá thời hạn trên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền cấp lại văn bản cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC.

Những lưu ý khi cấp thẻ APEC (ABTC)

 • Số hộ chiếu ghi trên thẻ ABTC phải phù hợp với số hộ chiếu đang sử dụng. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ thể hiện nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài. Trường hợp bản sao không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu
 • Thời gian thực hiện thủ tục xin cấp thẻ APEC khá dài => Do đó, công ty và doanh nhân phải liên tục theo dõi hồ sơ, để cập nhật bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ.
 • Công ty và doanh nhân luôn chú ý thông tin liên lạc vì cơ quan có thẩm quyền có thể gọi để xác minh, kiểm tra tình hình thực tế.
 • Doanh nhân và Công ty có sự vi phạm pháp luật và không khắc phục kịp thời. Các vi phạm phổ biến là: Công ty nợ tiền thuế, không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nợ tiền bảo hiểm xã hội, vi phạm hải quan…

TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG THẺ APEC (ABTC)

 • Doanh nhân Việt Nam được cấp thẻ ABTC phải tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nhân tại các nền kinh tế thành viên.
 • Doanh nhân Việt Nam được cấp thẻ ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ trong việc đi lại để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nền kinh tế thành viên; giữ gìn và bảo quản thẻ; không được tự ý tẩy, xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch hình thức, thông tin ghi trên thẻ; không được dùng thẻ vào việc vi phạm pháp luật.
 • Doanh nhân Việt Nam nếu không còn làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoặc không còn giữ các chức vụ nêu trên phải có trách nhiệm trả lại thẻ ABTC cho cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

=> Tham khảo thêm https://moit.gov.vn/

PHÍ DỊCH VỤ XIN CẤP THẺ ABTC (dành cho doanh nhân APEC) (Kể từ ngày 25/07/2023)

 • Phí dịch vụ: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng chẵn).
 • Lệ phí nhà nước: 1.200.000 VND (Một triệu hai trăm ngàn đồng).
 • Thời gian cấp thẻ ABTC : 90 ngày làm việc.

Tham khảo thêm Thành lập công ty trọn góiDịch vụ kế toán chuyên nghiệp.

Mọi thắc mắc, quý khách liên hệ lại để được hỗ trợ.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (8 bình chọn)