Hỏi đáp

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không?

Việc trả lương tháng 13 không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không? 2017-03-02T08:21:13+00:00

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp công văn tại cơ quan thuế hay không ?

TẠM NGỪNG KINH DOANH CÓ PHẢI NỘP CÔNG VĂN TẠI CƠ QUAN T

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp công văn tại cơ quan thuế hay không ? 2017-03-02T08:22:08+00:00

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài, BCTC, quyết toán thuế ?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài, có phải nộp báo cáo tài chính và có nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN không?

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài, BCTC, quyết toán thuế ? 2017-03-02T08:22:08+00:00