Dịch Vụ giải thể công ty

Dịch vụ giải thể công ty, thủ tục giải thể công ty là một trong những dịch vụ tại Công ty Tư Vấn Việt Luật. Các công việc mà luật sư của chúng tôi thực hiện bao gồm:

dich-vu-giai-the-cong-ty

1. Tư vấn hành lang pháp lý trước khi giải thể doanh nghiệp:

 •  Tư vấn các trường hợp Giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc Giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể.
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động.
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể.
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

2. Việt Luật đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục

 •  Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Việt Luật tiến hành soạn hồ sơ Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Đại diện lên Sở kế hoạch và Đầu tư để nộp Hồ sơ xin Giải thể doanh nghiệp cho khách hàng.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
 • Thực hiện thủ tục trả dấu pháp nhân.
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT.

3. Phí dịch vụ:

 • Không phát sinh hóa đơn đầu vào đầu ra: 2.500.000đ ( hai triệu năm trăm ngàn đồng).
 • Có phát sinh: tùy trường hợp cụ thể.

 

Xem thêm >>  Thành lập công ty