Hóa đơn điện tử VINA INVOICE

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VINA INVOICE

A. GÓI VINA STANDARD

(Đơn vị tính: VND)

TÊN GÓI SỐ LƯỢNG HD GIÁ DỊCH VỤ PHÍ KHỞI TẠO THANH TOÁN KHUYẾN MÃI TỪ 01/2022
VINA STANDARD 100 100 150,000 500.000 650,000
VINA STANDARD 200 200 250,000 500.000 750,000
VINA STANDARD 300 300 350,000 500.000 850.000
VINA STANDARD 500 500 500,000 500.000 1,000,000 Nhân đôi số hóa đơn
(500 + 500 = 1,000)
VINA STANDARD 1.000 1,000 750,000 500.000 1,250,000 Nhân đôi số hóa đơn
VINA STANDARD 2.000 2,000 1,150,000 500.000 1,650,000 Nhân đôi số hóa đơn
VINA STANDARD 3.000 3,000 2,050,000 Miễn phí 2,050,000 Nhân đôi số hóa đơn
VINA STANDARD 5.000 5,000 2,500,000 Miễn phí 2,500,000 Nhân đôi số hóa đơn
VINA STANDARD 10.000 10,000 4,500,000 Miễn phí 4,500,000 Nhân đôi số hóa đơn

                        ⇑ Cột bôi đậm: Giá gia hạn

B. GÓI VINA PREMIUM (Ký hóa đơn không cần token)

(Đơn vị tính: VND)

TÊN GÓI SỐ LƯỢNG HD GIÁ DỊCH VỤ PHÍ KHỞI TẠO CKS HSM
Phí hàng năm
THANH TOÁN KHUYẾN MÃI TỪ 01/2022
VINA STANDARD 100 100 150,000 500.000 600,000 1,250,000
VINA STANDARD 200 200 250,000 500.000 600,000 1,350,000
VINA STANDARD 300 300 350,000 500.000 600,000 1,450,000
VINA STANDARD 500 500 500,000 500.000 600,000 1,600,000 Nhân đôi số hóa đơn
(500 + 500 = 1,000)
VINA STANDARD 1.000 1,000 750,000 500.000 600,000 1,850,000 Nhân đôi số hóa đơn
VINA STANDARD 2.000 2,000 1,150,000 500.000 600,000 2,250,000 Nhân đôi số hóa đơn
VINA STANDARD 3.000 3,000 2,050,000 Miễn phí 600,000 2,650,000 Nhân đôi số hóa đơn
VINA STANDARD 5.000 5,000 2,500,000 Miễn phí 600,000 3,100,000 Nhân đôi số hóa đơn
VINA STANDARD 10.000 10,000 4,500,000 Miễn phí 600,000 5,100,000 Nhân đôi số hóa đơn

Ghi chú:

Phí khởi tạo ban đầu được thu 1 lần DUY NHẤT khi bắt đầu sử dụng dịch vụ

Liên hệ: 0902 567 525 (Ms Hiền )

Email: [email protected]

5/5 - (6 bình chọn)