Chữ ký số EASY-CA

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA

A. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: VNĐ

GÓI CƯỚC THỜI GIAN SỬ DỤNG

1 NĂM
(12 tháng)

2 NĂM
(24 tháng)

3 NĂM
(36 tháng)

4 NĂM
(48 tháng)

 Giá dịch vụ 1,180,000 1,980,000 2,800,000 3,000,000 
 EasyCA Token 500,000 500,000 Miễn Phí Miễn Phí 
 GIÁ GỐC NHÀ MẠNG 1,848,000 2,728,000 3,080,000 3,300,000 

GIÁ KHUYẾN MÃI
(Thực thanh toán)

899,000đ 1,199,000 1,299,000 1,449,000 

B. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP (+6 Tháng)

Đơn vị tính: VNĐ

GÓI CƯỚC THỜI GIAN SỬ DỤNG
1 NĂM + 6T
(18 tháng)
2 NĂM+ 6T
(30 tháng)
3 NĂM+ 6T
(42 tháng)
4 NĂM
(48 tháng)
 Giá dịch vụ 1,180,000 1,980,000 2,800,000 3,000,000 
 EasyCA Token 500,000 500,000 Miễn Phí Miễn Phí 
 GIÁ GỐC NHÀ MẠNG 1,848,000 2,728,000 3,080,000 3,300,000 

GIÁ KHUYẾN MÃI
(Thực thanh toán)

899,000đ 1,199,000 1,299,000 1,449,000 

C. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN

Đơn vị tính: VNĐ

GÓI CƯỚC THỜI GIAN SỬ DỤNG
1 NĂM
(12 tháng)
2 NĂM
(24 tháng)
3 NĂM
(36 tháng)
4 NĂM
(48 tháng)
 Giá dịch vụ 1,298,000 2,178,000 2,860,000  3,080,000 

GIÁ KHUYẾN MÃI
(Thực thanh toán)

770,000đ 990,000 1,210,000  1,320,000 

PHỤC VỤ TẬN NƠI – HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH – HỖ TRỢ TỐI ĐA

HÃY GỌI: 0902 567 525 – 0902 567 5350909 216 116

Email: [email protected][email protected]

5/5 - (6 bình chọn)