Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so với yêu cầu.

Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới 2018-10-11T17:33:09+00:00

Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị được hướng dẫn việc xác nhận sản phẩm, áp dụng chính sách thuế cho sản phẩm của Công ty.

Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT 2018-10-10T17:30:20+00:00

Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy 2018-10-09T17:30:34+00:00

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng 2018-10-08T17:38:53+00:00

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi 2018-10-05T17:15:42+00:00

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 59 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các điều kiện chi tiết sau:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 2018-09-25T14:53:24+00:00