Tổng Cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.6

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.1 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Tổng Cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.6 2017-08-10T08:35:02+00:00

95% doanh nghiệp sẽ kê khai, nộp thuế điện tử cấp độ 4

Mục tiêu đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

95% doanh nghiệp sẽ kê khai, nộp thuế điện tử cấp độ 4 2017-03-06T20:10:17+00:00

Hướng dẫn tra văn bản pháp luật mới nhất – đáng tin cậy nhất

Trên mạng sẽ có không ít các địa chỉ tra cứu văn bản pháp luật nhưng tất nhiên người dân nên biết các địa chỉ đáng tin cậy nhất và tập trung nhất.

Hướng dẫn tra văn bản pháp luật mới nhất – đáng tin cậy nhất 2017-03-04T15:46:26+00:00

Cục Thuế TP.HCM kiến nghị cho hoàn thuế TNCN qua mạng

Tổng cục Thuế nghiên cứu thực hiện ý tưởng cho hoàn thuế Thu Nhập Cá Nhân(TNCN) trực tuyến qua mạng, trước thực tế cần hàng chục chữ ký sống

Cục Thuế TP.HCM kiến nghị cho hoàn thuế TNCN qua mạng 2017-03-02T08:20:59+00:00