Tin tức

Việt Luật » Tin tức

Tháng 12/2018 kế toán cần làm những gì ?

Như chúng ta đã biết, tháng 12 hằng năm là thời điểm mà kế toán phải chuẩn bị rất nhiều các nghiệp vụ quan trọng cho quá trình quyết toán thuế của doanh nghiệp. Đây là thời điểm bận rộn và đầy áp lực của người làm công tác kế toán

Tháng 12/2018 kế toán cần làm những gì ?2018-12-03T16:42:12+07:00

Tiền thưởng và trợ cấp không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền hỗ trợ người lao động sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu những khoản chi đó được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong những văn bản sau của DN:

Tiền thưởng và trợ cấp không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ?2018-11-17T15:18:26+07:00

Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và ký tên người mua?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018).

Hóa đơn điện tử có cần phải đóng dấu và ký tên người mua?2019-02-18T14:39:26+07:00

Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ, việc thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh mới chỉ đạt 30% so với yêu cầu.

Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới2018-10-11T17:33:09+07:00

Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị được hướng dẫn việc xác nhận sản phẩm, áp dụng chính sách thuế cho sản phẩm của Công ty.

Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT2018-10-10T17:30:20+07:00

Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy2018-10-09T17:30:34+07:00