Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2024

Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh bao gồm thay đổi chi tiết nội dung hoạt động; bổ sung thêm hoặc lượt bỏ ngành, nghề… Bài viết dưới đây Việt Luật sẽ gửi đến quý khách hàng thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Cơ sở pháp lý (kể từ ngày 15/02/2024)

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 01/2021/NĐ-CP;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Những lưu ý trong việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 6 – Điều 16 – Luật Doanh nghiệp 2020 thì nghiêm cấm Doanh nghiệp thực hiện một trong các hành vi dưới đây:

 • Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.

bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (kể từ ngày 15/02/2024)

Bước 1: Việt Luật tư vấn, soạn thảo hồ sơ

Căn cứ vào thông tin mà khách hàng cung cấp, Việt Luật sẽ hệ thống hóa nội dung ngành, nghề mà quý khách hàng có nhu cầu bổ sung qua mã ngành cấp 4 theo Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; lượt bỏ ngành, nghề khách hàng không còn có nhu cầu kinh doanh và chỉnh sửa chi tiết hoạt động động phù hợp.

Thành phần hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp, nghị quyết/quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

Đối với công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp, nghị quyết/quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

bổ sung ngành nghề kinh doanh trọn gói

Bước 2: Việt Luật nộp hồ sơ và đăng bố cáo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Việt Luật thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng bố cáo cho hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
Lệ phí nhà nước khi nộp hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh, lệ phí công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp là: 100.000 VNĐ.

Lưu ý:

 • Tại thời điểm hiện tại, khi thêm ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp không cần phải nộp kèm theo hồ sơ chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề thay đổi, bổ sung.
 • Thời hạn công bố thông tin thay đổi: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi) doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Việt Luật nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Sau thời gian từ 3 – 5 ngày làm việc, Việt Luật sẽ bàn giao cho khách hàng Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vì theo quy định hiện hành, ngành, nghề kinh doanh không còn được in trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách có thể tham khảo cách tra cứu ngành, nghề kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

Hoặc tham khảo cách tra cứu ngành nghề theo hướng dẫn của Việt Luật ở bài viết dưới đây: Cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh

Giấy xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh

Một số lưu ý khi thay đổi, bổ sung ngành nghề, lượt bỏ hoặc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh

 • Đối với ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp không có nhu cầu hoạt động kinh doanh hoặc đã được sửa đổi, xóa bỏ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam doanh nghiệp cần xóa bỏ hoặc sửa đổi ngành nghề theo quy định hiện hành;
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn;
 • Nếu ngành nghề kinh doanh thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp vẫn được bổ sung và trước khi đi vào hoạt động chính thức, cần đáp ứng đủ điều kiện của Luật chuyên ngành cũng như xin cấp các Giấy phép con (nếu có).
 • Khi chưa có ngành nghề kinh doanh mà công ty vẫn xuất hóa đơn VAT sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các hóa đơn đã xuất sẽ không có giá trị khi thanh quyết toán thuế;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: Doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng).

Thay đổi, bổ sung ngành nghề cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Điều kiện:

 • Ngành, nghề đầu tư là những lĩnh vực kinh doanh công ty được phép hoạt động phù hợp với các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường tại Luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành có liên quan;
 • Nhà đầu tư được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về các ngành nghề được bổ sung để đầu tư kinh doanh theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Trừ những ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.
 • Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư trong các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường theo quy định tại Mục A Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Đối với các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Mục B Phụ lục I của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường;

Thủ tục:

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Công ty nộp một bộ hồ sơ như thủ tục ở trên lên cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian xử lý: 03 – 06 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bổ sung ngành nghề bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất thực hiện dự án;
 • Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Giấy ủy quyền.

Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Các bước nộp hồ sơ online khi bổ sung ngành nghề

Bước 1Scan tất cả hồ sơ và đặt tên file theo đúng nội dung 

Bước 2: Vào trang dangkykinhdoanh.gov.vn – đăng ký trực tuyến – đăng nhập tài khoản – vào phần đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Ấn nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh – ấn tiếp theo => Ấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – ấn tiếp theo;

Bước 4: Ấn mã số doanh nghiệp –  ấn tìm kiếm để hiện ra tên doanh nghiệp – ấn tiếp theo => Chọn trường thông báo thay đổi – ấn tiếp theo => Chọn những loại văn bản sẽ nộp – ấn tiếp theo

Bước 5: Vào trường ngành nghề kình doanh => Ấn lần lượt các ngành nghề bạn cần bổ sung – Ấn lưu lại (đối với những ngành nghề có chi tiết)

Bước 6: Sau khi đã chọn và lưu tất cả những ngành nghề cần bổ sung – điền thông tin vào trường người liên hệ, người ký (thông tin của người nộp hồ sơ qua mạng)

Bước 7: Ấn vào văn bản đính kèm – Tải các văn bản đã scan từ đầu lên và lưu lại

Sau khi đã tải đầy đủ các file lên, bạn ấn trở về – ấn chuẩn bị, màn hình sẽ hiện lên, bạn điền số theo hướng dẫn – ấn xác nhận

Bước 8: Ấn ký số xác thực bằng tài khoản đăng ký kinh doanh => Ấn tôi xin cam đoan và xác nhận

Như vậy bạn đã hoàn thành việc nộp hồ sơ qua mạng, khi nộp hồ sơ qua mạng xong, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi vào mail bạn giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả xử lý hồ sơ

Lưu ý:

 • Nếu trường thông tin hiện màu đỏ là ngành nghề kinh doanh đã bị xóa theo quyết định số 27/2018/QĐ –TTg, màu xanh là những ngành nghề đã bị thay đổi theo quyết định mới này. Vì vậy doanh nghiệp cần tìm các mã ngành khác trong quyết số 27/2018/QĐ – TTg đối với những ngành nghề bị xóa hoặc sửa lại những ngành nghề đã bị thay đổi về câu chữ
 • Thủ tục trên áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc, nên bạn có doanh nghiệp ở bất kỳ tỉnh thành nào cần bổ sung ngành nghề thì đều có thể thực hiện thủ tục như vậy.

Tham khảo thêm Thành lập công ty trọn gói Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp.

Mọi thắc mắc quý khách liên hệ lại theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (2 bình chọn)