Phân biệt người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và hợp pháp thì quy tụ rất nhiều yếu tố cấu thành; trong đó người đại diện theo pháp luật có vai trò quan trọng để đứng ra đại diện cho tổ chức quyết định các công việc của công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác làm thay mình. Vậy Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền khác nhau ra sao? Hãy cùng Việt Luật tìm hiểu qua bài viết phía dưới để hiểu rõ hơn:

Xem thêm: 

PHÂN BIỆT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN TRONG DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH

Người đại diện theo pháp luật

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo ủy quyền

 • Nhân danh doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông tại một doanh nghiệp khác.

SỐ LƯỢNG 

Người đại diện theo pháp luật

 • Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định rõ chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
 • Công ty hợp danh thì thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật nên sẽ có từ 02 người đại diện theo pháp luật.
 • Doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật nên sẽ có 01 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo ủy quyền

 • Nếu doanh nghiệp sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên thì sẽ cử 03 người đại diện theo ủy quyền.
 • Nếu doanh nghiệp sở hữu ít nhất 10% cổ phần phổ thông của công ty cổ phần thì có thể ủy quyền cho 03 người đại diện.
 • Trường hợp cử nhiều người đại diện thì phải xác định phần vốn góp; số cổ phần tương ứng với mỗi người đại diện.

Xem thêm: Lưu ý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp năm 2019 

XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CHỦ THỂ 

Người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện theo pháp luật được quy định trong điều lệ công ty đối với công ty TNHH và công ty cổ phần

Người đại diện theo ủy quyền

 • Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

Tham khảo thêm: Vốn – vấn đề tiên quyết khi bắt đầu khởi nghiệp

TRÁCH NHIỆM 

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ; sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần; phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ trên

Người đại diện theo ủy quyền

 • Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu; thành viên; cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên; Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
 • Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên; Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất; bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.
 • Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Tham khảo thêm: Pháp luật mới quy định về con dấu doanh nghiệp như thế nào?

TIÊU CHUẨN – ĐIỀU KIỆN 

Người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện theo pháp luật nắm chức vụ quản lý trong công ty. Thế nên, tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo pháp luật sẽ tuân theo tiêu chuẩn và điều kiện đối với từng chức danh quản lý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Người đại diện theo ủy quyền

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
 • Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;
 • Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

"<yoastmark

Vui lòng liên hệ với Việt Luật để được hỗ trợ rốt nhất:

 • Địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng – P. 2, Q. Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại tư vấn: (028) 3517 2345 (20 lines)
 • Hotline:  0936 234 777 (Mr. Mẫn), 0934 234 777 (Ms. Sương)
 • Địa chỉ Email: [email protected]
5/5 - (1 bình chọn)