Chính thức hoãn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Như đề xuất ban đầu của Bộ Tài chính thì thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với các cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ là 5 tháng.

Chính thức hoãn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp
Chính thức hoãn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Thủ tướng vừa chính thức ký ban hành Nghị định 41/2020 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Nghị định đồng ý phạm vi áp dụng gia hạn với thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất của 5 nhóm đối tượng như dự thảo lần 2 được Bộ Tài chính đề xuất.

Trong đó, nhóm đối tượng đầu tiên bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế như nông, lâm, thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; xây dựng…

Nhóm hai bao gồm các ngành kinh tế vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục, y tế…

Ba là nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Bốn là nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Và cuối cùng là nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Riêng với nhóm ngày, NHNN sẽ chịu trách nhiệm công bố danh sách ngân hàng tham gia hỗ trợ để cơ quan quản lý thực hiện gia hạn nộp thuế.

Nhóm đối tượng Đối tượng cụ thể
1 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ôtô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

Xây dựng.

2 Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu rú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

3 Hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.
4 Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
5 Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của NHNN.

Nghị định cho phép gia hạn thời gian nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3-6 năm nay (trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý I, II (trường hợp kê khai theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định.

Như vậy, số thuế GTGT phải nộp của tháng 3 sẽ được hoãn đến ngày 20/9, trong khi số thuế tháng 6 hạn cuối để nộp là ngày 20/12.

Ngày cuối cùng để nộp thuế GTGT với kỳ tính thuế theo quý II sẽ là ngày 30/12 (vẫn trong năm 2020).

Với nhóm thuế TNDN, các khoản thuế phải nộp theo quyết toán năm 2019 và số thuế tạm nộp của quý I, II năm nay sẽ được gia hạn thêm 5 tháng. Trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế TNDN phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách thì doanh nghiệp được bù trừ với số phải nộp của các loại thuế khác.

Đối với thuế GTGT và thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, thời hạn cuối cùng phải nộp được gia hạn đến ngày 31/12.

Các khoản tiền thuê đất cũng được chấp thuận gia hạn 5 tháng kể từ ngày 31/5.

Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau nhưng có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện được gia hạn thì toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp đều được gia hạn.

Theo tính toán trước đó từ Bộ Tài chính, với các nhóm đối tượng được giãn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nói trên, số tiền được gia hạn sẽ vào khoảng 180.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số này vẫn sẽ được nộp vào Ngân sách Nhà nước trong năm 2020.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi giấy đề nghị theo quy định tại Nghị định này (có mẫu ban hành kèm theo) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Giấy đề nghị sẽ được gửi cùng cùng thời điểm nộp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo tháng (hoặc theo quý), chậm nhất là ngày 30/7.

Nếu gửi sau ngày 30/7 người nộp thuế sẽ không được gia hạn theo Nghị định. Trường hợp người nộp thuế gửi giấy đề nghị sau ngày hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT, nhưng trước ngày 30/7 thì vẫn được gia hạn nộp thuế.

Nghị định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 8/4.

Zing.vn

5/5 - (2 bình chọn)