Các báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp vào dịp cuối năm 2019

Cuối năm là thời điểm quan trọng đối với kế toán doanh nghiệp; người làm kế toán phải làm các báo cáo trong các lĩnh vực Kế toán – Lao động – Bảo hiểm. Để giúp doanh nghiệp thực hiện đúng thời hạn nộp báo cáo, Việt Luật giới thiệu đến quý doanh nghiệp qua bài viết Các Báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp vào dịp cuối năm 2019. 

Xem thêm: 

CÁC BÁO CÁO MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP VÀO DỊP CUỐI NĂM 2019

LĨNH VỰC KẾ TOÁN 

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Thời hạn nộp:

  • Báo cáo theo quý: Hạn chót nộp báo cáo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
  • Báo cáo theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Lưu ý: Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

Xem thêm: Cập nhật thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử 

2. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Hàng quý, doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

Hạn chót nộp báo cáo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1. Báo cáo sử dụng lao động định kỳ hằng năm

Trước ngày 25/11 hằng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện.

2. Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Trước ngày 10/01 của năm sau, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3. Báo cáo y tế lao động

Trước ngày 10/01 năm liền sau, doanh nghiệp phải báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý của mình thông qua Báo cáo y tế lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền biết.

4. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Trước ngày 10/01 của năm liền sau, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Xem thêm: Cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử từ ngày 05/11/2019

LĨNH VỰC BẢO HIỂM

1. Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Trước ngày 15/01 hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

"<yoastmark

Vui lòng liên hệ với Việt Luật để được hỗ trợ rốt nhất:

    • Địa chỉ: Số 2 Hoa Phượng – P. 2, Q. Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh
    • Điện thoại tư vấn: (028) 3517 2345 (20 lines)
    • Hotline:  0936 234 777 (Mr. Mẫn), 0934 234 777 (Ms. Sương)
    • Địa chỉ Email: [email protected]

 

5/5 - (1 bình chọn)