Vừa tham gia BHXH tự nguyện, vừa đóng BHXH bắt buộc có được không?

Người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc có được đóng đồng thời BHXH tự nguyện được hay không ?

Vừa tham gia BHXH tự nguyện, vừa đóng BHXH bắt buộc có được không?
Vừa tham gia BHXH tự nguyện, vừa đóng BHXH bắt buộc có được không?

Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BLDTBXH đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện được quy định như sau:

Đối tượng đóng BHXH bắt buộc

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

– Cán bộ, công chức, viên chức.

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân…

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Cụ thể:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi.

– Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố.

– Người lao động giúp việc gia đình.

– Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.

– Người tham gia khác…

Như vậy, người tham gia BHXH tự nguyện phải không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, có thể hiểu không được cùng lúc đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện.

Đồng thời tại khoản 67 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định như sau:

Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46.

Tóm lại, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc không được đồng thời đóng BHXH tự nguyện.

Nghỉ việc ở công ty có được tham gia BHXH tự nguyện?

Có thể thấy, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, cán bộ, công chức, viên chức…

Từ những quy định trên, nếu NLĐ đã nghỉ việc và chốt sổ BHXH, hiện tại đang không tham gia BHXH bắt buộc và không thuộc đối tượng đóng thì bạn được tham gia BHXH tự nguyện.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)