Thủ tục thành lập công ty nuôi trồng thủy sản mới nhất

Hoạt động thủy sản là hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản. Mời bạn đọc tham khảo quy định trong bài viết dưới đây liên quan đến thủ tục thành lập công ty nuôi trồng thủy sản.

ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Theo quy định tại Điều 38 – Luật Thủy sản, được hướng dẫn bởi Mục 3 Chương III Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/04/2019, thì điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy định về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;
 2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với đối tượng và hình thức nuôi, cụ thể như sau:
  • Cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sn trong ao (đầm/hầm), bể:
   • Bờ ao (đầm/hầm), bể làm bng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi, không rò r nước; nơi chứa rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết và tách biệt với khu vực nuôi, không làm ảnh hưởng đến môi trường;
   • Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải bảo đảm yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi;
   • Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh phải có hệ thống xử lý nước cấp, nước thải riêng biệt; nơi chứa bùn thải phù hợp; có biển báo chỉ dẫn từng khu và đáp ứng quy định tại 2 điểm trên.
  • Cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, đăng quầng (sau đây được gọi là nuôi lồng bè):
   • Khung lồng, phao, lưới, đăng quầng phải làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm môi trường, không gây độc hại cho thủy sản nuôi và không để thủy sản nuôi sống thoát ra môi trường; có thiết bị cảnh báo cho hoạt động giao thông thủy; nơi cha rác thải phải riêng biệt với nơi chứa, nơi xử lý thủy sản chết, không làm ảnh hưởng đến môi trường;
   • Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu chứa trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu phải đảm bảo yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất, nhà cung cấp; cơ sở nuôi trồng thủy sản có khu sinh hoạt, vệ sinh phải bảo đảm nước thải, chất thải sinh hoạt không làm ảnh hưởng đến khu vực nuôi.
  • Trang thiết bị sử dụng trong nuôi trồng thủy sản phải làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh, không gây độc đối với thủy sản nuôi, không gây ô nhiễm môi trường.
 1. Đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động;
 2. Đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;
 3. Phải đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Trường hợp cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh, giải trí, mỹ nghệ, mỹ phẩm phải tuân theo quy định tại các điểm 1, 2, 3 và 5.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Bước 1: Việt Luật tư vấn các quy định pháp luật có liên quan.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp có chức năng nuôi trồng thủy sản

Mã ngành tham khảo

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
1 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322
2 Nuôi trồng thủy sản trên biển 0321

Thông tin cần cung cấp khi thành lập công ty nuôi trồng thủy sản

 1. Loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH (một thành viên hoặc 2 thành viên trở lên); cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;
 2. Tên doanh nghiệp: Việt Luật hỗ trợ tra cứu miễn phí (Tham khảo thêm Cách đặt tên Doanh nghiệp mới nhất)
 3. Trụ sở công ty: có đầy đủ số nhà, 4 cấp hành chính => Không lấy chung cư làm trụ sở công ty, được phép sử dụng văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ;
 4. Vốn điều lệ: đăng ký theo khả năng tài chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông (Tham khảo thêm Vốn điều lệ công ty – Những điều cần biết)
 5. Số điện thoại, email liên hệ.

Tài liệu cần cung cấp

 1. Đối với cá nhân là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông hoặc là người đại diện theo pháp luật
  • Căn cước công dân;
  • Hộ chiếu.
 2. Đối với tổ chức là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông
  • Giấy tờ pháp lý;
  • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền

Thành phần hồ sơ

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH MTV (Phụ lục I-2);
 • Điều lệ công ty.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Phụ lục I-3);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (Phụ lục I-6)

Đối với công ty cổ phần:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7)

Đối với công ty hợp danh

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh;

Đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.

Lưu ý:

  • Đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức => Bổ sung thêm 2 văn bản sau:
   • Văn bản ủy quyền phần vốn góp;
   • Danh sách đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10).
  • Trường hợp người đại diện theo pháp luật không nộp hồ sơ => Bổ sung thêm “Giấy ủy quyền”.

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản

Dịch vụ của Việt Luật
Dịch vụ của Việt Luật

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III;
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyn sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;
 3. Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi.

Cơ quan có thẩm quyền

Chi cục Thủy sản

Thời gian xử lý

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định => Thực hiện kiểm tra thực tế tại cơ sở => Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu => Cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Thời hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản

Theo quy định tại Khoản 4- Điều 35 – Nghị định 26/2019/NĐ-CP thì thời hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản là 24 tháng.

Đối với trường hợp đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;
 • Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.

Cơ quan cơ quan có thẩm quyền

Chi cục Thủy sản

Thời gian xử lý

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh xem xét, cấp Giấy xác nhận.

Đối với trường hợp đăng ký nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đăng ký theo Mẫu số 29.NT Phụ lục III;
 • Bản thuyết minh dự án nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 30.NT Phụ lục III;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thủy sản hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định;
 • Sơ đồ khu vực biển kèm theo tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao.

Thẩm quyền cấp phép

 • Chi cục Thủy sản cấp tỉnh thực hiện cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong phạm vi vùng biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến 06 hải lý thuộc phạm vi quản lý;
 • Tổng cục Thủy sản thực hiện cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong khu vực bin ngoài 06 hi lý, khu vực biển giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 06 hải lý.

Thời gian xử lý

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ => Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đơn vị có liên quan => Nếu đáp ứng điều kiện thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển.

Trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Treo bảng hiệu

Việt Luật hỗ trợ làm con dấu và bảng hiệu theo nhu cầu của khách hàng.

2. Đăng ký mua chữ ký số điện tử (Token)

Chữ ký số sử dụng để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, giao dịch chứng khoán điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, ký hóa đơn điện tử, cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan hành chính…mà không phải in các tờ kê khai, đóng dấu đỏ của công ty.

=> Hiện nay, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng.

3. Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

Sau khi thành lập, doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế ban đầu tại chi cục thuế quản lý của doanh nghiệp.

4. Mở tài khoản ngân hàng (tài khoản giao dịch) và thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế

Sau khi mở tài khoản ngân hàng, quý khách vui lòng liên hệ với ngân hàng để gửi thông tin chữ ký số để đăng ký nộp thuế điện tử.

Thông báo số tài khoản ngân hàng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

5. Có kế toán nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ kế toán

 • Việc nộp tờ khai, quản lý sử dụng hóa đơn, báo cáo thuế, báo cáo tài chính… là những nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của công ty;
 • Vi phạm hành chính về thuế có thể bị xử phạt bằng tiền, đóng mã số thuế… gây cản trở việc kinh doanh.

=> Cho nên việc công ty có kế toán nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ kế toán là vô cùng quan trọng, nhằm thực hiện việc khai báo thuế đúng hạn, tránh vi phạm và có tiền lệ tốt để hỗ trợ cho việc kinh doanh đối với cơ quan quản lý thuế.

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

8. Theo dõi và nộp lệ phí môn bài hằng năm

Mức lệ phí môn bài dựa vào số vốn điều lệ đã đăng ký của công ty, chi tiết như sau:

Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên khi thành lập.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.7777.5678 (30 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

5/5 - (3 bình chọn)