Cách đặt tên doanh nghiệp và những điều cần biết năm 2024

Khi bắt đầu thành lập công ty thì việc đặt tên là điều mà tất cả mọi người đều nhắc đến đầu tiên. Tên là yếu tố nhận diện thương hiệu, được chủ doanh nghiệp đặt. Dù theo ý chỉ chủ quan tuy nhiên bắt buộc phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Bài viết dưới đây là một số lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp.

Những lưu ý khi đặt tên công ty

 

Đặc điểm của tên Doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp đăng ký tên bằng tiếng Việt, bằng tiếng nước ngoài hoặc tên viết tắt (nếu có);
 2. Tên tiếng Việt bao gồm:
  • Loại hình doanh nghiệp, ví dụ:
   • Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH);
   • Công ty Cổ Phần (Công ty CP);
   • Công ty hợp danh (Công ty HD);
   • Doanh nghiệp tư nhân (Doanh nghiệp tư nhân).
  • Tên riêng: được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, ví dụ:
   • Thương Mại Dịch vụ An Phát;
   • Sản Xuất Gia Khiêm….
 3. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh
   • Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên;
   • hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 4. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Khái niệm tên trùng, tên gây nhầm lẫn khi đặt tên Doanh nghiệp

Lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp

 

 • Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Các trường hợp gây nhầm lẫn:
  • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;
  • Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Những điều cấm khi đặt tên Doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 38 – Luật Doanh nghiệp, những điều cấm khi đặt tên Doanh nghiệp bao gồm:

 1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký;
 2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 18, 19 – Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

 1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp.
 2. Trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó.
 3. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp

Quý khách có thể tham khảo thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

5/5 - (1 bình chọn)