Thành lập công ty giáo dục và đào tạo năm 2021

Một trong ngành được quan tâm và chú trọng đầu tư phát triển là ngành giáo dục và đào tạo. Bởi khi giáo dục đào tạo phát triển thì xã hội và đất nước mới tiến bộ. Ngành giáo dục đào tạo giúp con người hoàn thiện về nhân cách, suy nghĩ và định hướng tốt. Ngày nay, hàng trăm các nhà đầu tư có mong muốn thành lập công ty giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của con người. Tuy vậy bạn hiếu rõ về quy định, điều kiện và thủ tục thành lập công ty giáo dục đào tạo chưa?. Hãy cùng Việt Luật tìm hiểu về vấn đề này?

Thành lập công ty giáo dục và đào tạo năm 2021
Thành lập công ty giáo dục và đào tạo năm 2021

I. Cơ sở pháp lý 

II. Điều kiện thành lập công ty ngành giáo dục và đào tạo

Giáo dục, đào tạo là môt trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy nếu muốn hoạt động trong lĩnh vực này phải đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật qui định. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có thể sẽ không được thành lập doanh nghiệp nếu rơi vào 1 trong những trường hợp sau:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghip phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Nếu bạn không thuộc các trường hợp trên thì bạn có thể thành lập doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

2. Đảm bảo diện tích tối thiếu đối với cơ sở vật chất

 • Diện tích tối thiểu của Trường cao đẳng là:
  • 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và
  • 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị
 • Diện tích tối thiểu của Trường trung cấp là
  • 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và
  • 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị
 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1000 m2

3. Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tối thiểu như sau:

 • Trường cao đẳng là 100 tỷ đồng
 • Trường trung cấp là 50 tỷ đồng
 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 5 tỷ đồng

4. Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 14 Nghị định.

Điều 9. Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định tại khoản 1, điều 8 quy định này.

2. Có đủ sức khỏe.

3. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.”

“- Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý. Tốt nghiệp Đại học theo chuyên môn Trung tâm đăng ký, có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Giáo dục; Tuổi đời từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi, không phải là công chức, viên chức ( trừ trường hợp tổ chức đứng tên thành lập Trung tâm là trường học, cơ quan, đơn vị ); Nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm: 5 năm.

– Phó Giám đốc: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng theo chuyên môn Trung tâm đăng ký; Nhiệm kỳ Phó Giám đốc Trung tâm: 5 năm.”

Điều 8. Yêu cầu đối với người dạy thêm

1. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Có đủ sức khoẻ.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

4. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 4 quy định này (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).”

III. Những ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty giáo dục

Một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần đăng ký khi thành lập công ty giáo dục

STT Tên ngành Mã ngành
1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dụcChi tiết:

+ Tư vấn giáo dục,

+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,

+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,

+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

+ Dịch vụ tư vấn du học (Điều 106 Nghị định Số: 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017)

8560QĐ 27
2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâuChi tiết:

– Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

– Dạy máy tính.

– Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng;

– Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);

– Giáo dục dự bị;

– Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém;

– Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;

8559QĐ 27
3. Giáo dục nhà trẻ 8511
4. Giáo dục mẫu giáo 8512
5. Đào tạo sơ cấp 8531
6. Đào tạo trung cấp 8532
7. Đào tạo cao đẳng 8533
8. Giáo dục thể thao và giải trí 8551
9. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
10. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khácChi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu 8219
Ngoài ra doanh nghiệp cần đáp ứng các loại Giấy phép/ Giấy chứng nhận sau:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giáo dục

 • Giấy phép kinh doanh công ty giáo dục

IV. Xin giấy phép cho hình thức kinh doanh cụ thể của công ty giáo dục đào tạo

Một số hình thức kinh doanh sau khi thành lập công ty giáo dục:

 • Thành lập trung tâm dạy kỹ năng mềm,
 • Thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống,
 • Thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ tin học,
 • Thành lập trung tâm dạy nghề,
 • Thành lập trường mầm non, cơ sở mầm non, nhóm trẻ, nhà trẻ,
 • Thành lập trường mầm non, tiểu học (cấp 1), THCS (cấp 2), THPT (cấp 3), đại học,
 • Thành lập một số loại hình đào tạo liên quan đến giáo dục khác.

Việc thực hiện kinh doanh theo hình thức cụ thể phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thì tùy thuộc vào loại hình kinh doanh cụ thể của mình.

V. Hồ sơ thành lập công ty giáo dục đào tạo

 • Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký thành lập công ty giáo dục;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên/ cổ đông công ty
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu công ty, các thành viên trong công ty:
  • Chứng minh nhân dân hoặc;
  • Thẻ căn cước công dân hoặc;
  • Hộ chiếu 

 • Văn bản ủy quyền cho Việt Luật

1. Hồ sơ thành lập công ty giáo dục mầm non

 • Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký thành lập công ty giáo dục mầm non;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật:
  • Chứng minh nhân dân hoặc;
  • Thẻ căn cước công dân hoặc;
  • Hộ chiếu
 • Danh sách thành viên/ cổ đông công ty

2. Hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống

 • Đơn đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật:
  • Chứng minh nhân dân hoặc;
  • Thẻ căn cước công dân hoặc;
  • Hộ chiếu
 • Danh sách thành viên/ cổ đông công ty;
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh;
 • Tài liệu, giáo trình giảng dạy;
 • Kế hoạch giảng dạy;
 • Danh mục công cụ, trang thiết bị cần thiết giảng dạy;
 • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

3. Hồ sơ thành lập công ty giáo dục khác

 • Liên hệ Việt Luật để được tư vấn rõ hơn tại Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

>> Xem thêm: Chi phí thành lập doanh nghiệp mới nhất<<

Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tại Việt Luật

HỖ TRỢ SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI TẠI VIỆT LUẬT:

Việt Luật hiểu rõ sự khó khăn và những thắc mắc trong vấn đề pháp lý của các doanh nghiệp mới thành lập, Công ty tư vấn Việt Luật sẽ hỗ trợ và tư vấn tường tận những câu hỏi của quý khách hàng về các vấn đề sau khi thành lập công ty như:

 • MIỄN PHÍ BÁO CÁO THUẾ 03 THÁNG
 • Tặng bộ ly thủy tinh cao cấp
 • Tư vấn cho khách hàng về các hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax).
 • Soạn thảo các hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm:
  • Điều lệ;
  • Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật;
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc;
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;
  • Chứng nhận sở hữu cổ phần;
  • Sổ cổ đông;
  • Thông báo lập sổ cổ đông…
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email).
 • Tư vấn khởi nghiệp giúp bạn an tâm hơn khi thành lập mới công ty

Các dịch vụ khác của Việt Luật

Công Ty TNHH Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật có thâm niên hơn 15 năm và hỗ trợ cho hơn 100.000 lượt khách trong vấn đề Thành lập doanh nghiệp, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp: Tư vấn thành lập VPĐD, Đầu tư nước ngoài, Thay đổi nội dung ĐKKD,… Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý và đưa ra giải pháp cho mọi vướng mắc để tiết kiệm chi phí, thời gian tối đa cho bạn.

Tham khảo thủ tục thành lập doanh nghiệp theo các loại hình:

+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

+ Thành lập công ty TNHH Một thành viên

+ Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên

+ Thành lập công ty cổ phần

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

 • Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: 028.7777.5678 (30 lines)
 • Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)
 • Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

Việt Luật - hân hạnh được hỗ trợ quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)