Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ – tin học năm 2020

Các bạn đang có nhu cầu thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ và tin học (trung tâm ngoại ngữ –  tin học), các bạn đang gặp khó khăn và chưa hiểu rõ các văn bản quy định của các Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản liên quan khác hương dẫn mở trung tâm ngoại ngữ và tin học. Ngày hôm nay, Công ty Việt Luật sẽ tư vấn đến các bạn những thông tin liên quan đến vấn đề này một cách dễ hiểu hơn. Điều kiện, quy trình và thủ tục thành lập trung tâm tin học và ngoại ngữ như sau.

Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ - tin học năm 2020
Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ – tin học năm 2020

I. Điều kiện thành lập công ty ngoại ngữ – tin học

Theo quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư năm 2014 thì ngành nghề kinh doanh dịch vụ đào tạo về ngoại ngữ và tin học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo.

Quy định tại Điều 23 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định chi tiết về điều kiện của giám đốc trung tâm phải có như sau:

 • Bằng cấp ngoại ngữ – tin học;
 • Chứng chỉ sư phạm;
 • Có giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục ít nhất 5 năm.

Bạn cũng cần lưu ý thêm các mục sau:

Tên gọi:

 • Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.
 • Đặt tên theo quy định : Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng.
  VD: Trung tâm Ngoại ngữ XYZ.

Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ . Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

Được cơ quan có thẩm quyền cho phép

Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

 1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).
 2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.
 3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.”

Trường hợp bạn không có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ – tin học, bạn có thể tìm người đại diện có chứng chỉ này đứng ra làm giám đốc – người đại diện cho công ty.

Sau đó bạn hãy làm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nội dung bao gồm các nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. (Tham khảo thêm tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

Điều 24 Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 1. Tên doanh nghiệp.
 2. Ngành nghề kinh doanh
 3. Số lượng lao động.
 4. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 5. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 6. Thông tin đăng ký thuế.
 7. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.
 8. Thông tin họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác

Nơi nộp: Ủy ban nhân dân tỉnh nơi công ty bạn đặt trụ sở

Bạn muốn mở 1 công ty dạy ngoại ngữ – tin học thì ngoài những thủ tục nêu trên cần phải thực hiện thủ tục để được cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ theo thông tư 03/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

II. Thủ tục xin giấy chứng nhận ĐKKD

 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 2. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 3. Danh sách thành viên sáng lập của công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần;
 4. Hợp đông lao động và thuê trụ sở chính (nếu có);
 5. Các văn bản khác;

Lưu ý: Giấy chứng nhận ĐKKD phải có ngành, nghề đào tạo ngoại ngữ và tin học;

III. Thủ tục và quy trình xin phép trung tâm ngoại ngữ và tin học:

1. Quy định chung:

a) Tên Trung tâm:

 • Biển tên Trung tâm:
  • Góc phía trên bên trái:  “ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh”.
  • Ở giữa ghi tên Trung tâm theo quyết định thành lập.
  • Dưới cùng là địa chỉ, điện thoại.
 • Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học + Tên riêng
 • Tên Trung tâm được ghi trên quyết định thành lập Trung tâm, Giấy phép dạy học, con dấu, biển tên Trung tâm và các sổ sách giấy tờ giao dịch của Trung tâm.
 • Không dùng tiếng nước ngoài, tên dễ ngộ nhận hoặc gần trùng với tên Trung tâm khác.

b) Thủ tục:

 • Phòng Tiếp công dân:
  • Phát hành mẫu Hồ sơ hướng dẫn thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tin học;
  • Tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ.
 • Hồ sơ đóng thành tập. Nộp 3 tập ( trong đó 1 tập là bản chính có công chứng ) cho Phòng tiếp công dân Sở Giáo dục và Đào tạo số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thời hạn :
  • Thời hạn cấp Quyết định thành lập Trung tâm: sau 30 ngày làm việc.
  • Thời hạn hoạt động của Trung tâm theo Quyết định: 5 năm.
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

 • Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.

  • Bản sao văn bằng chuyên môn,văn bằng quản lý có thị thực.
  • Bản sao hộ khẩu thường trú tại tỉnh/thành phố nơi đặt trung tâm hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài)
 • Hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán :

  • Lý lịch có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

  • Văn bằng có thị thực

  • Phiếu khám sức khỏe

  • Hợp đồng lao động : Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH (giao cho người lao động 01 bản)

Nếu quý doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí và thời gian nhưng vẫn đáp ứng đúng theo quy định của pháp luật thì hãy đến với Việt Luật. Để chi tiết hơn về chi phí thành lập công ty, các bạn có thể tham khảo bài viết xem thêm.

>> Xem thêm: Chi phí thành lập doanh nghiệp mới nhất<<

Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tại Việt Luật

HỖ TRỢ SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI TẠI VIỆT LUẬT:

Việt Luật hiểu rõ sự khó khăn và những thắc mắc trong vấn đề pháp lý của các doanh nghiệp mới thành lập, Công ty tư vấn Việt Luật sẽ hỗ trợ và tư vấn tường tận những câu hỏi của quý khách hàng về các vấn đề sau khi thành lập công ty như:

 • MIỄN PHÍ BÁO CÁO THUẾ 03 THÁNG
 • Tặng bộ ly thủy tinh cao cấp
 • Tư vấn cho khách hàng về các hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax).
 • Soạn thảo các hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm:
  • Điều lệ;
  • Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật;
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc;
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;
  • Chứng nhận sở hữu cổ phần;
  • Sổ cổ đông;
  • Thông báo lập sổ cổ đông…
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email).
 • Tư vấn khởi nghiệp giúp bạn an tâm hơn khi thành lập mới công ty

Các dịch vụ khác của Việt Luật

Công Ty TNHH Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật có thâm niên hơn 15 năm và hỗ trợ cho hơn 100.000 lượt khách trong vấn đề Thành lập doanh nghiệp, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp: Tư vấn thành lập VPĐD, Đầu tư nước ngoài, Thay đổi nội dung ĐKKD,… Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý và đưa ra giải pháp cho mọi vướng mắc để tiết kiệm chi phí, thời gian tối đa cho bạn.

Tham khảo thủ tục thành lập doanh nghiệp theo các loại hình:

+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

+ Thành lập công ty TNHH Một thành viên

+ Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên

+ Thành lập công ty cổ phần

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

 • Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)
 • Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)
 • Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

Việt Luật - hân hạnh được hỗ trợ quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)