Dự án đầu tư được phân làm mấy loại ?

Các dự án đầu tư hiện nay đang không ngừng tăng lên và các loại dự án đầu tư cũng ngày càng đa dạng. Để lựa chọn được dự án đầu tư phù hợp với nhu cầu cũng như tình hình tài chính của mình, các nhà đầu tư cần nắm bắt rõ cách phân loại các dự án đầu tư.

Dự án đầu tư được phân làm mấy loại ?
Dự án đầu tư được phân làm mấy loại ?

1. Khái niệm dự án đầu tư

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020:

4. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Theo đó, dự án đầu tư có thể được hiểu như sau:

Đối tượng của dự án đầu tư: Tập hợp đề xuất sử dụng tài sản

Thời gian thực hiện: Trong thời gian trung hạn hoặc dài hạn (Luật Đầu tư 2020 không coi việc đề xuất bỏ vốn ngắn hạn là một dự án đầu tư)

Mục đích: Thực hiện các hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế

Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn cụ thể

2. Phân loại dự án đầu tư

Hiện nay, có các cách phân loại dự án đầu tư phổ biến như sau:

Phân loại dự án đầu tư dựa trên nguồn vốn đầu tư

Dựa theo nguồn vốn đầu tư dự án, có thể chia như sau:

– Dự án đầu tư công là dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công. (Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư công 2019)

– Dự án đầu tư khác: Là các dự án có nguồn vốn toàn bộ là nguồn vốn ngoài nhà nước

Khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư cũng quy định:

– Vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Việc phân loại như vậy giúp kiểm soát được mức độ đầu tư của nhà nước so với các cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước và mức độ ảnh hưởng của từng nguồn vốn đối với các ngành nghề khác nhau trong xã hội và sự phát triển của đất nước.

Phân loại dự án đầu tư dựa trên thời điểm thực hiện

Theo đó, dự án đầu tư gồm:

– Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động. (Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)

– Dự án đầu tư đang hoạt động.

Việc phân loại như vậy nhằm thống kê được số lượng dự án đầu tư được thực hiện và số lượng dự án đầu tư mới trong khoảng thời gian nhất định, qua đó đánh giá được mức độ đầu tư tại Việt Nam

Phân loại dự án đầu tư dựa trên nhà đầu tư

Theo khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, dự án đầu tư gồm:

– Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. (khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)

– Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. (khoản 20 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)

– Dự án đầu tư của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. (khoản 21, 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)

Việc phân loại như vậy giúp nhà nước nắm được mức độ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam so với các dự án trong nước

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)