Doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm bắt buộc hàng tháng nào trong năm 2022 ?

Mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng trong năm 2022 không có sự thay đổi so với 2021. Nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc xác định số tiền đóng các loại bảo hiểm, chúng tôi xin hướng dẫn doanh nghiệp tính đóng các loại bảo hiểm bắt buộc hàng tháng trong năm 2022.

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH.

Theo đó, số tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc hàng tháng được xác định bằng công thức dưới đây:

Số tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc hàng tháng

=

Tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm

x

Tỷ lệ tính đóng tương ứng với từng loại bảo hiểm

I. Xác định Tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH được cấu thành 03 thành tố: Mức lươngPhụ cấp lươngcác khoản bổ sung khác.

Ở đây, Mức lương luôn là thành tố bắt buộc và tối thiểu. Còn việc Tiền lương tháng đóng bảo hiểm có bao gồm Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác hay không còn phụ thuộc vào từng trường hợp và phụ thuộc vào cách doanh nghiệp ghi tiền lương trong hợp đồng lao động.

Đồng thời, tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm phải đáp ứng 02 điều kiện dưới đây:

Điều kiện về mức tiền lương thấp nhất để đóng BHXH:

Mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng BHXH không được thấp hơn mức tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Theo quy định tại  Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng năm 2022 không có sự thay đổi do với năm 2021 cụ thể như sau:

DOANH NGHIỆP THUỘC VÙNG:

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

NĂM 2022

Đối với lao động chưa qua học nghề

Đối với lao động đã qua học nghề

(cộng thêm 7%)

Vùng I

4.420.000 đồng/tháng

4.729.400 đồng/tháng

Vùng II

3.920.000 đồng/tháng

4.194.400 đồng/tháng

Vùng III

3.430.000 đồng/tháng

3.670.100 đồng/tháng

Vùng IV

3.070.000 đồng/tháng

3.284.900 đồng/tháng

Điều kiện về mức tiền lương cao nhất để tham gia từng loại bảo hiểm :

Hiện nay theo Nghị định 128/2020/QH14 thì mức lương cơ sở của năm 2022 vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức tiền lương đóng các loại BH phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Tiền lương đóng

Quy định mức

Áp dụng từ 01/7/2019

BHXH

Tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở

≤ 29.800.000 đồng

BHYT

Tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở

≤ 29.800.000 đồng

BHTN

Tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng

≤ (20 x Mức lương tối thiểu từng vùng tương ứng)

(Xem chi tiết tại Bảng 1)

II. Xác định Tỷ lệ tính đóng tương ứng với từng loại bảo hiểm:

Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2022 không có sự thay đổi so với năm 2021. Mức đóng và tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Trong đó bao gồm mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ TNLĐ-BNN (theo Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP).

Trong đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH tối đa là 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.

(Mức lương cơ sở năm 2021 hiện đang là 1,49 triệu đồng/tháng)

Mức đóng BHTN

Mức đóng BHTN của NLĐ bằng 1% tiền lương tháng, đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN (tại Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Trong đó, mức tiền lương đóng tối đa của người lao động:

– Theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng/tháng

– Theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương tối thiểu vùng

Mức đóng BHYT

Theo Điều 18 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó NSDLĐ đóng 3%, NLĐ đóng 1,5%.

Trong đó, mức tiền lương tháng đóng BHYT tối đa là 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.

Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2021

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 24/9/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP  về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN, quỹ hưu trí – tử tuất, quỹ BHTN sẽ được giảm hoặc tạm dừng đóng. Cụ thể:

– Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ – BNN:

+ Đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH: Từ 01/7/2021 – 30/6/2022.

+ Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

+ Toàn bộ số tiền doanh nghiệp được giảm được dùng để hỗ trợ người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19.

– Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất:

+ Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021: Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ.

+ Đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.

+ Chính sách này áp dụng từ 01/7/2021.

– Giảm mức đóng vào quỹ BHTN:

+ Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động.

+ Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

+ Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 – hết ngày 30/9/2022.

Vì vậy, dựa trên cách xác định Tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm và Tỷ lệ tính đóng tương ứng với từng loại bảo hiểm, doanh nghiệp có thể áp dụng công thức đã đề cập ở đầu bài viết để tính Số tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc hàng tháng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương đảm bảo quy định của pháp luật lao động.

Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký thang lương bảng lương với mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng năm 2019 thì cần tiến hành điều chỉnh lại thang lương, bảng lương.  Đồng thời thực hiện thông báo Thang lương, Bảng lương của mình với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và thực hiện đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan Bảo hiểm xã hội khi thay đổi mức lương của người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)