Điều kiện, thủ tục kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy

Thiết bị phòng cháy chữa cháy là những thiết bị được sử dụng để ngăn chặn, dập tắt hoặc hạn chế sự lan rộng của đám cháy. Chúng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của con người… Nếu bạn có nhu cầu kinh doanh các thiết bị phòng cháy chữa cháy thì hãy liên hệ ngay với Việt Luật hoặc tham khảo bài viết dưới đây, để trang bị cho mình những thông tin cơ bản trước khi khởi nghiệp nhé.

Điều kiện kinh doanh thiết bị PCCC
Điều kiện kinh doanh thiết bị PCCC

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp;
 • Luật Phòng cháy chữa cháy;
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC bao gồm:

 • Doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã, liên hợp tác xã;
 • Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 41 – Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, khi kinh doanh thiết bị PCCC, các cơ sở kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện chung về người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật

 1. Có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 2. Trường hợp là người nước ngoài nếu đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều kiện về từng mô hình kinh doanh của cơ sở

Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy:

 • Phải có ít nhất 02 cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy;
 • Trong đó có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có địa điểm hoạt động; 
 • Phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

 • Phải có ít nhất 02 cá nhân có chứng chỉ hành nghề
 • Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng.

Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

 • Phải có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ;
 • Phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

 • Phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy:

 • Phải có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có địa điểm hoạt động;
 • Có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Đối với cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

 • Đáp ứng điều kiện về người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật ở điều kiện chung bên trên;
 • Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện… theo từng nội dung kinh doanh đã trình bày ở trên.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thành lập công ty
Những thông tin cần cung cấp khi thành lập công ty

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Mã ngành tham khảo

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Tư vấn thiết kế, thi công hệ thống điện.
7710
2 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
4329
3 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
– Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy
3290
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Chi tiết: Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy
4669
5 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
7490
6 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy
4652
7 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– Chi tiết: Bán buôn phương tiện phòng cháy chữa cháy
4511
8 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy chữa cháy.
4773

Thông tin cần chuẩn bị

 1. Đối với cá nhân là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông hoặc là người đại diện theo pháp luật
  • Căn cước công dân;
  • Hộ chiếu.
 2. Đối với tổ chức là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông
  • Giấy tờ pháp lý;
  • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền

Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Văn bản ủy quyền phần vốn góp (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Danh sách đại diện theo ủy quyền (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian xử lý: 3 -5 ngày làm việc

Nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC
Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC

Theo quy định tại Khoản 3 – Điều 43 – Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, nhân sự của cơ sở kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện dưới đây để được cấp chứng chỉ về PCCC:

 • Phải qua bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo các chứng chỉ khác ở dưới bài viết này để xin cấp phù hợp với quy mô, lĩnh vực kinh doanh.

Bước 3: Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Tài liệu cần cung cấp

 • Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh;
 • Danh sách cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở;
  • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy;
  • Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động;
 • Bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh;
 • Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định (trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy);

Lưu ý: Toàn bộ tài liệu là bản sao y công chứng

Hình thức nộp hồ sơ

 • Trực tuyến;
 • Trực tiếp;
 • Đường bưu điện

Cơ quan có thẩm quyền

 • Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho:
  • Cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;
  • Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy;
  • Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được thành lập theo quyết định của cấp bộ;
  • Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh ngoại trừ các trường hợp trên.

Thời gian xử lý

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở (Mẫu số PC34). Trường hợp không cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

ĐIỀU KIỆN VỀ CẤP CHỨNG CHỈ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Phòng cháy chữa cháy
Phòng cháy chữa cháy

Theo quy định Khoản 3 – Điều 43 – Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì cá nhân được cấp các chứng chỉ sau khi đáp ứng các điều kiện:

Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy

 • Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

 • Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy

 • Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy

 • Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động;
 • Được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Quý khách liên hệ lại theo thông tin dưới đây để Việt Luật hỗ trợ.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (1 bình chọn)