Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép phát hành xuất bản phẩm

Theo pháp luật hiện hành, dịch vụ phát hành xuất bản phẩm là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó khi đi vào hoạt động chính thức Doanh nghiệp phải được cấp Giấy phép phát hành xuất bản phẩm. Cụ thể pháp luật hiện hành quy định như thế nào, mời bạn đọc theo dõi bài viết sau của Việt Luật.

Thành lập công ty

CƠ SỞ PHÁP LÝ (kể từ ngày 01/07/2024)

 • Luật Xuất bản 2012
 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản;
 • Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn thi hành Luật xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP.

CÁC KHÁI NIỆM CẦN LƯU Ý

“Xuất bản”: là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu để in và phát hành hoặc để phát hành trực tiếp qua các phương tiện điện tử.

“Phát hành” là việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm để đưa xuất bản phẩm đến người sử dụng.

“Xuất bản phẩm” là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

 • Sách in;
 • Sách chữ nổi;
 • Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;
 • Các loại lịch;
 • Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Như vậy, phát hành xuất bản phẩm là việc đưa các tác phẩm đã xuất bản về các chủ đề khác nhau bằng các ngôn ngữ khác nhau dưới các hình thức thể hiện nhất định theo quy định pháp luật đến người sử dụng. Việc tiếp cận đến người sử dụng thông qua một hoặc nhiều hình thức như mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm.

Tạp chí

CHỦ THỂ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Theo quy định tại điều 36 – Luật xuất bản 2012, các chủ thể có thể phát hành xuất bản phẩm bao gồm:

 • Doanh nghiệp;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Hộ kinh doanh.

=> Gọi chung là cơ sở phát hành.

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐỐI VỚI CƠ SỞ PHÁT HÀNH

Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập

 • Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam;
 • Có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.
 • Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
 • Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Đối với hộ kinh doanh

 • Chủ hộ phải thường trú tại Việt Nam;
 • Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XIN CẤP GIẤY PHÉP PHÁP HÀNH XUẤT BẢN PHẨM (kể từ ngày 01/04/2024)

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh

Các thông tin cần lưu ý

 1. Loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân)
 2. Tên công ty: tuân thủ theo quy định của pháp luật => Việt Luật hỗ trợ tra cứu miễn phí
 3. Trụ sở công ty: không lấy chung cư làm địa chỉ trụ sở, nên có Hợp đồng thuê nếu không thuộc quyền sở hữu.
 4. Ngành nghề kinh doanh: Việt Luật hỗ trợ tra cứu miễn phí
 5. Vốn điều lệ: phù thuộc vào khả năng tài chính của công ty nhưng đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Mã ngành tham khảo:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
– Chi tiết: Đại lý phát hành sách, báo, tạp chí (có nội dung được phép lưu hành)
4610

Tài liệu cần cung cấp:

 • Đối với cá nhân là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông hoặc là người đại diện theo pháp luật
  • Căn cước công dân;
  • Hộ chiếu.
 • Đối với tổ chức là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông
  • Giấy tờ pháp lý;
  • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền

Lưu ý:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân phải còn thời hạn là bản sao y công chứng;
 • Cung cấp số điện thoại của công ty (lưu ý, nên sử dụng số điện thoại ít sử dụng vì có thể sẽ bị làm phiền bởi quảng cáo, dễ bị lừa đảo).

Tham khảo thêm thủ tục thành lập công ty mới nhất tại Thành lập công ty trọn gói – Theo quy định mới nhấtThành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất

Bước 2: Xin giấy phép phát hành xuất bản phẩm

Cơ quan có thẩm quyền

Trước khi hoạt động, cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định sau đây:

 1. Bộ Thông tin và Truyền thông: khi có trụ sở chính và chi nhánh tại 2 tỉnh, thành phố đăng ký hoạt động.
 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: khi trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố.

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đăng ký phát hành xuất bản phẩm

Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm;
 • Giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở phải cấp giấy phép phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản phẩm

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM

Cơ sở pháp lý:

Điều 38 – Luật xuất bản 2012, quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm như sau:

 • Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhập khẩu xuất bản phẩm vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
 • Điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm bao gồm:
  • Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
  • Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải thường trú tại Việt Nam, có văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
  • Có đội ngũ nhân viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách trong trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm;
 • Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
 • Danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách đối với trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách.

=> Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

=> Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng.

==> Trong quá trình hoạt động, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm không duy trì đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này bị thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TỪ CHỐI KHI NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM

Theo quy định tại Điều 15 – Nghị định 195/2013 thì các trường hợp bị từ chối bao gồm:

 • Xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
 • Xuất bản phẩm nhập khẩu đã được yêu cầu thẩm định nội dung nhưng cơ sở nhập khẩu không báo cáo kết quả thẩm định nội dung;
 • Không chấp hành biện pháp quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Để được tư vấn chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ lại theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (2 bình chọn)