Chuyển nhượng hộ kinh doanh thủ tục như thế nào ?

Khi kinh doanh không hiệu quả, được tặng cho, thừa kế hoặc không có nhu cầu kinh doanh… chủ hộ kinh doanh (HKD) có thể làm thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng hộ kinh doanh gồm những bước nào?

Thủ tục chuyển nhượng hộ kinh doanh

Trường hợp chủ HKD muốn tạo lập một cơ sở kinh doanh mới trên địa điểm (mặt bằng) của HKD cũ thì sẽ có 02 cách làm như sau:

Cách 1: Chủ HKD cũ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, chủ mới đăng ký thành lập HKD. Hai bên chỉ cần thoả thuận việc chuyển nhượng địa điểm kinh doanh (mặt bằng).

Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh:

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký hộ kinh doanh để thông báo về việc chấm dứt hoạt động.

Hồ sơ bao gồm:

1. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

4. Bản sao hợp lệ Biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

6. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

Chuyển nhượng hộ kinh doanh thủ tục như thế nào ?
Chuyển nhượng hộ kinh doanh thủ tục như thế nào ?

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh:

Thành phần hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

4. Bản sao Văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Nơi nộp: Phòng Tài chính – Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Cách 2: Hai bên thực hiện thủ tục thay đổi chủ HKD. Sau đó, chủ mới có thể làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký HKD về tên, ngành nghề kinh doanh nếu có nhu cầu.

Thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh

Hồ sơ

Khoản 3 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh như sau:

  • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
  • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
  • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Nơi nộp hồ sơ:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Lưu ý:

Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.

Thủ tục sau khi thay đổi chủ hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Thư Viện Pháp Luật

5/5 - (1 bình chọn)