Ưu đãi thuế đối với công ty sản xuất phần mềm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 11 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì công ty sản xuất phần mềm sẽ được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy trường hợp doanh nghiệp sản xuất phần mềm thì phải làm gì để được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp? Công ty sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo trong bài viết sau.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÁC ĐỊNH CÔNG TY SẢN XUẤT PHẦN MỀM ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ

Theo quy định tại điểm b – khoản 1 – Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 11 – Thông tư 96/2015/TT-BTC và khoản 1 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì công ty sản xuất phần mềm thuộc trường hợp ưu đãi thuế, nhưng công ty phải đáp ứng các điều kiện dưới đây.

Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)

Điều 19. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 4 và Khoản 1, 2 – Điều 3 – Thông tư 13/2020/TT-BTTTT thì Hoạt động sản xuất một sản phẩm phần mềm của tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn sau:

 1. Xác định yêu cầu;
 2. Phân tích và thiết kế.

Diễn giải nội dung:

Điều 3. Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm

Các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm:

1. Xác định yêu cầu, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đưa ra hoặc hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm; mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; đề xuất, khảo sát, làm rõ yêu cầu đối với sản phẩm phần mềm; phân tích nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm phần mềm; tư vấn điều chỉnh quy trình; thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu, khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm.

2. Phân tích và thiết kế, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đặc tả yêu cầu (yêu cầu thuộc chức năng và không thuộc chức năng, các vấn đề cần được giải quyết); thiết lập bài toán phát triển; các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu phần mềm vào môi trường vận hành, các yêu cầu được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi cần thiết; mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; thiết kế giải pháp, thiết kế hệ thống phần mềm; thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc của phần mềm, thiết kế các đơn vị, mô đun thành phần phần mềm; thiết kế bảo mật, an toàn thông tin cho phần mềm; thiết kế giao diện trải nghiệm khách hàng.

TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐỂ ĐÁP ỨNG VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Về giai đoạn xác định yêu cầu

 • Mô tả ý tưởng về phương thức phát triển sản phẩm; 
 • Mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm;
 • Mô tả đề xuất, kết quả khảo sát, kết quả làm rõ, hoàn chỉnh yêu cầu đối với sản phẩm;
 • Mô tả phân tích chi tiết nghiệp vụ;
 • Mô tả yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm;
 • Mô tả nội dung tư vấn điều chỉnh quy trình;
 • Biên bản thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu, mô tả khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm;
 • Các tài liệu khác có nội dung tương tự.

Về giai đoạn phân tích và thiết kế

 • Mô tả yêu cầu;
 • Mô tả bài toán phát triển;
 • Mô tả các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu phần mềm vào môi trường vận hành, liệt kê các yêu cầu được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi cần thiết;
 • Mô tả mô hình dữ liệu, mô hình chức năng, mô hình luồng thông tin;
 • Mô tả giải pháp phần mềm;
 • Thiết kế giải pháp, thiết kế hệ thống phần mềm, thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế các đơn vị, mô đun thành phần của phần mềm;
 • Thiết kế bảo mật, an toàn thông tin cho phần mềm; thiết kế giao diện trải nghiệm khách hàng; hoặc các tài liệu có nội dung tương tự.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Công ty sản xuất phần mềm phải có trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 13/2020/TT-BTTTT cụ thể như sau:

 1. Tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất phần mềm và tự xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình.
 2. Gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để tổng hợp.
 3. Đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm phần mềm của mình không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (3 bình chọn)