Từ năm 2022 tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Vừa qua chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn,..

Từ năm 2022 tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Từ năm 2022 tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Theo đó, Nghị định 102/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, đơn cử:

– Tăng thời gian xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, cụ thể:

Từ ngày 01/01/2022, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm. Hiện hành, Nghị định 125 quy định thời hiệu xử phạt là 01 năm.

– Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được quy định như sau:

  • Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện quy định tại điểm c khoản này thì thời hiệu được tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.
  • Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 125 thì thời hiệu được tính từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm.

Ngoài ra, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó.

Ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo là ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao, gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.

 

Nghị định 102/2021/NĐ-CP có hiệu từ ngày 01/01/2022.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)