Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu kéo dài bao lâu ?

Nhãn hiệu được coi là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau và nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thời hạn bảo hộ đối với 02 loại nhãn hiệu được quy định như thế nào? Có được gia hạn Bằng bảo hộ nhãn hiệu hay không?

Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu kéo dài bao lâu ?
Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu kéo dài bao lâu ?

1. Thời gian bảo hộ đối với nhãn hiệu

Được quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.”

Như vậy, thời gian bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm. Chủ sở hữu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm và có thể bảo hộ mãi mãi nếu chủ sở hữu làm thủ tục yêu cầu gia hạn trong vòng 06 tháng trước Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

– Thủ tục gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN quy định về hồ sơ xin gia hạn Văn bằng bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Ngoài ra, chủ sở hữu cần lưu ý đến quy định về chấm dứt hiệu lực của Bằng bảo hộ nhãn hiệu trong các trường hợp được quy định tại Điều 95 Luật này:

 • Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;
 • Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
 • Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
 • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 05 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 03 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

Lưu ý: Đối với trường hợp đơn yêu cầu gia hạn nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

2. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu được coi là nổi tiếng khi đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá tại Điều 75 Luật SHTT 2005 bao gồm:

 • Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
 • Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
 • Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
 • Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
 • Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
 • Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
 • Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Nhãn hiệu nổi tiếng (khi đáp ứng đủ các tiêu chí nêu trên) sẽ được tự động bảo hộ mà không cần phải làm thủ tục đăng ký được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 103/2006/NĐ-CP. Hơn nữa, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng chỉ cần có các tài liệu chứng minh quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu và chứng minh nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được coi là nổi tiếng (được quy định tại khoản 35 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) thì sẽ được ghi nhận là nhãn hiệu nổi tiếng và được bảo hộ ngay.

Hiện nay chưa có quy định đối với thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu không đáp ứng đủ các tiêu chí nêu trên thì không được coi là nhãn hiệu nổi tiếng. Có thể hiểu, thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng là không xác định thời hạn. Chỉ khi nó không còn là nhãn hiệu nổi tiếng nữa thì nó sẽ không được bảo hộ như một nhãn hiệu nổi tiếng nữa.

Như vậy, có thể thấy thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu và nhãn hiệu nổi tiếng hoàn toàn khác nhau.

Thư Viện Pháp Luật

5/5 - (1 bình chọn)