Những ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, nhà nước thực hiện rất nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư từ những nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, số lượng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, không phải ngành nghề kinh doanh nào tại Việt Nam cũng cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư. Mời Quý thành viên theo dõi 15 ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài qua bài viết sau.

15 ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài
15 ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài

STT

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải

Điểm i Khoản 3 Điều 4
Nghị định 163/2017/NĐ-CP

2

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Điểm a Khoản 3 Điều 37
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

3

Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Khoản 2 Điều 4 Luật Điện lực 2004

4

Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP

5

Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

6

Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải

Khoản 3 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

7

Dịch vụ thông báo hàng hải

Khoản 5 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

8

Dịch vụ điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng

Khoản 6 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

9

Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm hàng hải

Khoản 8 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

10

Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải

Khoản 10 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP

11

Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn

Khoản 19 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP

12

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2020/NĐ-CP

13

Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà

Khoản 2 Điều 5 và Điều 6 Thông tư 37/2013/TT-BCT

14

Kinh doanh xổ số

Khoản 1 Điều 23
Nghị định 30/2007/NĐ-CP

15     Dịch vụ công chứng Điều 8, Điều 22 Luật Công chứng 2014

Rate this post