Năm 2022 mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT là bao nhiêu ?

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP , theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN, quỹ hưu trí – tử tuất, quỹ BHTN sẽ được giảm hoặc tạm dừng đóng.

Năm 2022 mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT là bao nhiêu ?
Năm 2022 mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT là bao nhiêu ?

– Từ 01/7/2021 – 30/6/2022, giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ – BN

+ Đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

+ Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước

– Từ ngày 01/7/2021, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất

+ Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021: Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ

+ Đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng

– Từ 01/10/2021 – hết 30/9/2022, giảm mức đóng vào quỹ BHTN

+ Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động

+ Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên)

*Từ ngày 01/10/2021 – 30/6/2022

Đối với người lao động Việt Nam

Đối với người lao động nước ngoài

*Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022:

– Đối với người lao động Việt Nam

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

– Đối với người lao động nước ngoài:

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%)

– Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)