Khi nghỉ nửa ngày đi khám thì có được hưởng BHXH ?

Không ít người lao động tranh thủ ngày làm việc để đi khám bệnh tại bệnh viện công. Tuy nhiên, khi nghỉ nửa ngày để đi khám thì người lao động có được hưởng tiền BHXH không?

Khi nghỉ nửa ngày đi khám thì có được hưởng BHXH ?
Khi nghỉ nửa ngày đi khám thì có được hưởng BHXH ?

Theo quy định của luật thì bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Lợi ích khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, khi tham gia BHXH 5 năm liên tục, người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn.

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chế độ BHXH bắt buộc bao gồm: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử Tuất.

người lao động tham gia BHXH bắt buộc được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (BHXH) quy định người lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm đau khi:

  • Ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động;
  • Phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.
  • Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Mọi trường hợp ốm đau, tai nạn do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy đều không được hưởng chế độ này.

Như vậy, nếu người lao động bị bệnh và đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên phải nghỉ việc để đi khám sẽ được hưởng tiền BHXH.

2, Nghỉ nửa ngày đi khám bệnh có được hưởng tiền BHXH không?

Nhằm hỗ trợ thu nhập cho người lao động khi bị ốm đau, bệnh tật, người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 28 Luật BHXH như sau:

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Theo đó, mức hưởng chế độ ốm đau 01 ngày được tính theo công thức sau:

Mức hưởng một ngày = (75% x Mức lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ) : 24

Có thể thấy, theo quy định trên, pháp luật chỉ đặt ra chế độ trợ cấp ốm đau cho người lao động khi nghỉ một ngày mà không có chế độ ốm đau cho nửa ngày.

Ngoài ra, hiện nay, không có bất cứ cơ sở khám, chữa bệnh nào cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Mẫu số C65-HD) mà chỉ định nghỉ ốm nửa ngày.

Do đó, cơ quan BHXH sẽ không có cơ sở để giải quyết và những ai đang có suy nghĩ tranh thủ nửa ngày làm việc đi khám để vừa được tiền lương từ người sử dụng lao động, vừa được tiền trợ cấp từ BHXH là hoàn toàn sai lầm.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (2 bình chọn)