Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 410/CVL-TTLĐ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg vào ngày 08/6/2022.

 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

1. Hướng dẫn về đối tượng hỗ trợ

– Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định “Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo thỏa thuận” thì chỉ những người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà. Bao gồm cả những đối tượng sau (nếu đáp ứng đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg):

+ Người lao động đang làm việc trong văn phòng đại diện, tổ chức hành nghề luật sư;… mà được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

+ Người lao động đang làm việc trong các đơn vị, cơ sở của các công ty được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.

– Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

– Lao động là người nước ngoài nếu đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì được hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thẩm định hồ sơ đề nghị của lao động là người nước ngoài thì cần rà soát để đảm bảo nội dung của hợp đồng lao động đúng với nội dung giấy phép lao động đã được cấp theo quy định.

2. Hướng dẫn về thời gian hỗ trợ

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì thời gian được hỗ trợ bắt đầu từ tháng 2 năm 2022.

3. Hướng dẫn về thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

– Nếu NLĐ đã có HĐLĐ giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022 nhưng hết hạn vào 31/3/2022, tiếp tục ký HĐLĐ có thời hạn lần 2 kể từ ngày 01/4/2022 thì thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp; NLĐ, doanh nghiệp sẽ ghi thời điểm bắt đầu HĐLĐ là thời điểm bắt đầu của hợp đồng lao động đã được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

– Nếu NLĐ thực hiện hợp đồng đào tạo, hợp đồng thử việc trong tháng 2, tháng 3 năm 2022 và đến tháng 4/2022 mới ký HĐLĐ có xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên thì thực hiện mức hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động.

4. Hướng dẫn về thời gian ở thuê, ở trọ

– Người lao động có thời gian ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022 là thuộc đối tượng hỗ trợ NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp.

– Người lao động có thời gian ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 01/04/2022 đến ngày 30/6/2022 là thuộc đối tượng hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động.

– Người lao động, doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho tháng trước liền kề hoặc gộp 02 hoặc 03 tháng trước (ví dụ tháng 6 làm đề nghị cho tháng 5 hoặc tháng 6 làm đề nghị hỗ trợ cho tháng 5, tháng 4, tháng 3). Đồng thời, mức hỗ trợ được chi trả theo tháng.

5. Hướng dẫn cách gộp tháng đề nghị nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

– NSDLĐ có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của NLĐ do vậy NLĐ có thể đề nghị các tháng hỗ trợ gộp luôn để gửi cho NSDLĐ.

Ví dụ: ngày 10/6/2022 thì người lao động chỉ có thể đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho các tháng trước đó (tháng 5, tháng 4, tháng 3, tháng 2).

-Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

6. Hướng dẫn nơi nộp hồ sơ xét đề nghị hỗ trợ

NSDLĐ gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh, nơi mà người lao động đang thực tế làm việc.

Lưu ý:

– Nếu doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng người lao động đang làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh đặt tại tỉnh, thành phố khác mà không thuộc phạm vi áp dụng theo quy định tại Điều 1 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì NLĐ không thuộc đối tượng hỗ trợ.

– Nếu doanh nghiệp có trụ sở chính tại Hà Nội nhưng khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thể hiện người lao động của doanh nghiệp đang ở thuê, ở trọ đang làm việc tại các văn phòng đại diện, chi nhánh ở các tỉnh, thành phố khác thì hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Nếu doanh nghiệp có trụ sở chính và các văn phòng đại diện, chi nhánh đều ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thì doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị tại UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh (thành phố Hà Nội là một trong 24 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên tất cả các quận, huyện của thành phố Hà Nội đều thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg).

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)