Hộ kinh doanh có được kinh doanh tại nhiều địa điểm hay không ?

Hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm đây là một trong những điểm mới về hộ kinh doanh tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (thay thế Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Từ 04/01/2021, hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm
Từ 04/01/2021, hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm

Cụ thể, tại Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

Điều 86. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”

Trước đây, chỉ hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký (Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Như vậy, từ ngày 04/01/2021, tất cả hộ kinh doanh được hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm.

5/5 - (1 bình chọn)