Hành vi kê khai nội dung giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị có bị xử lý ?

Việc kê khai không chính xác, trung thực nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Như vậy nếu vi phạm hành vi kê khai nội dung giả mạo này sẽ bị xử lý như thế nào?

Hành vi kê khai nội dung giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị có bị xử lý ?
Hành vi kê khai nội dung giả mạo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị có bị xử lý ?

1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 212. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

Như vậy, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu nội dung kê khai tại một trong các hồ sơ dưới đây là giả mạo:

– Hồ sơ đăng ký thành lập mới;

– Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 74 và Điều 75 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được tiến hành theo trình tự sau:

Bước 1. Xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo

– Tổ chức, cá nhân có căn cứ xác định nội dung kê khai là giả mạo thì có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng cách nộp các giấy tờ sau:

+ Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản trả lời văn bản do cơ quan đó cấp bị giả mạo hoặc bản sao văn bản trả lời của cơ quan công an về việc nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

– Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cần xác định nội dung kê khai nội dung là giả mạo thì phải gửi văn bản kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản bị giả mạo. Các cơ quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 2. Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp đồng thời ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, Phòng Đăng ký kinh doanh phải:

+ Thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp;

+ Quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo;

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.

+ Yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3. Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về hành vi kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ vào Điều 43 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, ngoài việc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp còn bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung trong:

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

– Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thư Viện Pháp Luật.

Rate this post