Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tối đa trong bao lâu?

Tạm ngừng kinh doanh là việc mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi đứng trước những khó khăn trong quá trình hoạt động. Vậy, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tối đa trong thời gian bao lâu ?

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa trong bao lâu?
Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa trong bao lâu?

1. Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?

Theo quy định tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh (nếu tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo). Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

Ngoài ra, thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Như vậy, sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Hiện nay, vẫn chưa có quy định cụ thể về giới hạn số lần thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp nên có thể hiểu là doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh mà không giới hạn thời gian (chỉ cần thực hiện việc thông báo).

Trước đây, tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm. Nghĩa là, doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh 01 năm và được phép gia hạn thêm 01 lần nhưng tổng thời gian tối đa không được quá 02 năm.

2. Tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo bị phạt thế nào?

Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì có thể bị xử phạt theo Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

b) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo về thời gian tạm ngừng thì sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng; không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng

Ngoài ra, buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)