Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài cần những điều kiện gì ?

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động kinh doanh có điều kiện chịu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy doanh nghiệp cần thỏa mãn những điều kiện gì để được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài ?

Người nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cần những điều kiện gì ?
Người nước ngoài kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cần những điều kiện gì ?

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 121/2021/NĐ-CP thì kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng trên máy trò chơi điện tử có thưởng.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 4 Nghị định 121/2021/NĐ-CP nghiêm cấm hành vi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được quy định tại Điều 20 Nghị định 121/2021/NĐ-CP như sau:

– Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 5 sao do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng;

– Có khu vực để bố trí điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện:

+ Được bố trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp và có cửa ra, vào riêng;

+ Có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong điểm kinh doanh (24/24h). Các hình ảnh phải được lưu trữ đầy đủ trong thời hạn tối thiểu 180 ngày kể từ ngày ghi hình và đảm bảo hình ảnh rõ nét tại các vị trí sau: khu vực cửa ra, vào điểm kinh doanh; khu vực bố trí các máy trò chơi điện tử có thưởng; khu vực thu ngân, kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước;

+ Tuân thủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Có niêm yết đầy đủ nội quy ra, vào bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác (nếu có) ở vị trí dễ nhận biết tại cửa ra, vào điểm kinh doanh.

– Có người quản lý, điều hành điểm kinh doanh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên;

+ Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

– Có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng và năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có lãi;

– Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi đã đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện nêu trên.

2. Điều kiện kỹ thuật của máy trò chơi điện tử

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 121/2021/NĐ-CP thì máy trò chơi điện tử có thưởng là thiết bị điện tử chuyên dụng được phép kinh doanh để thực hiện các trò chơi có thưởng được cài đặt sẵn trong máy. Quá trình chơi diễn ra hoàn toàn tự động giữa người chơi với máy.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 13 Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định về máy trò chơi điện tử có thưởng như sau:

– Các máy trò chơi điện tử có thưởng mua, nhập khẩu để sử dụng trong điểm kinh doanh phải là máy mới 100%, có thông số kỹ thuật do nhà sản xuất máy trò chơi điện tử có thưởng công bố và đã được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận kiểm định;

– Tỷ lệ trả thưởng cố định tối thiểu đối với các máy giật xèng là 90% (đã bao gồm giải thưởng tích lũy) và được cài đặt sẵn trong máy. Doanh nghiệp phải quy định cụ thể tỷ lệ trả thưởng tại Thể lệ trò chơi.

– Doanh nghiệp khi mua, nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng hoặc làm thủ tục kiểm định máy trò chơi điện tử có thưởng phải yêu cầu nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng hoặc tổ chức kiểm định độc lập cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện.

– Trong quá trình sử dụng nếu máy trò chơi điện tử có thưởng bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, doanh nghiệp được quyền tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa. Việc bảo dưỡng, sửa chữa máy trò chơi điện tử có thưởng chỉ được thực hiện trong Điểm kinh doanh hoặc tại các tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy trò chơi điện tử có thưởng.

Lưu ý:

– Các máy trò chơi điện tử có thưởng sử dụng trong Điểm kinh doanh phải phù hợp với số lượng, chủng loại và các loại hình trò chơi điện tử có thưởng mà doanh nghiệp được phép kinh doanh và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật (khoản 1 Điều 13 Nghị định 121/2021/NĐ-CP);

– Doanh nghiệp phải mở sổ quản lý máy trò chơi điện tử có thưởng (khoản 3 Điều 13 Nghị định 121/2021/NĐ-CP);

3. Điều kiện về thể lệ trò chơi

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định tất cả các trò chơi điện tử có thưởng khi đưa vào kinh doanh, doanh nghiệp phải xây dựng thể lệ trò chơi phù hợp với cách thức chơi, tỷ lệ trả thưởng, thiết kế riêng của từng loại máy và gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Cục Thuế địa phương để theo dõi. Thể lệ trò chơi phải phù hợp với quy định pháp luật và thể hiện đầy đủ các nội dung cơ bản như sau:

– Mô tả và giải thích từ ngữ của trò chơi điện tử có thưởng;

– Hình ảnh và chỉ dẫn cách sử dụng các chức năng của máy;

– Cách thức chơi; đồng tiền quy ước (nếu có);

– Tỷ lệ trả thưởng;

– Cách xác định trúng thưởng;

– Xử lý các vấn đề bất thường;

– Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

Bên cạnh đó khoản 2 Điều 8 Nghị định 121/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phải niêm yết và phát hành tờ rơi công khai thể lệ trò chơi tại điểm kinh doanh.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)