Do chiến tranh lao động Việt Nam bị mất việc ở nước ngoài thì được hỗ trợ gì?

Hiện nay, Nga đang mở cuộc tấn công vào Ukraine và người lao động Việt Nam tại Ukraine bị mất việc làm do chiến tranh sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ gì?

Do chiến tranh lao động Việt Nam bị mất việc ở nước ngoài thì được hỗ trợ gì?
Do chiến tranh lao động Việt Nam bị mất việc ở nước ngoài thì được hỗ trợ gì?

1. Nguồn hỗ trợ cho người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài

Người lao động (NLĐ) Việt Nam làm việc tại nước ngoài sẽ có Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội. Quỹ này được thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng dựa theo Quyết định 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ngày 31/12/2021.

Mức đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước:

– Đối với Doanh nghiệp: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ mức 150.000 đồng/NLĐ/hợp đồng. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài của DN.

– Đối với người lao động: NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ mức 100.000 đồng/người/hợp đồng, đóng góp trực tiếp vào Quỹ bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Quỹ hoặc đóng góp Quỹ thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi.

2. Mức hỗ trợ cho NLĐ Việt Nam mất việc ở nước ngoài do xảy ra chiến tranh

Theo Khoản 1, Điều 11 và Điều 14 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg, NLĐ Việt Nam phải về nước trước hạn vì NSDLĐ ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác sẽ được nhận hỗ trợ từ 07 triệu đến 20 triệu đồng/trường hợp.

Trong trường hợp NLĐ bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài đại diện thân nhân của họ (bố, mẹ, vợ, chồng, anh/chị/em ruột) được nhận mức hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ việc làm nước ngoài.

NLĐ chỉ được hỗ trợ khi đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ. Thời điểm áp dụng hỗ trợ tính từ thời điểm đóng góp Quỹ.

Lưu ý: NLĐ được hỗ trợ 01 lần đối với từng nội dung hỗ trợ quy định tại Quyết định này cho 01 lần đóng góp Quỹ.

3. Thủ tục nhận hỗ trợ

NLĐ hoặc người được NLĐ ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của NLĐ gửi giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi đến Cơ quan điều hành Quỹ.

Thành phần hồ sơ:

  • Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn; hoặc văn bản thông báo của NSDLĐ; hoặc văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại theo đề nghị xác minh của người lao động về việc người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng với người lao động vì các lý do nêu trên;
  • Bản sao hộ chiếu của NLĐ;
  • Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của họ gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

Thời hạn giải quyết:

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo quy định. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)