Điều kiện, thủ tục xin cấp chứng chỉ/giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Y tế là một trong những yếu tố tạo nên một đất nước phát triển, do đó, hệ thống Y tế phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, do đó người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh phải được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội dung mình phụ trách. Mời bạn đọc cùng Việt Luật tham khảo nội dung bài viết về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong nội dưới đây.

Những tài liệu cần cung cấp khi xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
Những tài liệu cần cung cấp khi xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Khám bệnh và chữa bệnh 2023;
 • Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh và chữa bệnh.

NHỮNG CHỨC DANH CHUYÊN MÔN CẦN CÓ GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH

Từ sau 01/01/2024 theo quy định tại Điều 26 Luật Khám, bệnh chữa bệnh 2023 thì chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề bao gồm:

 • Bác sỹ;
 • Y sỹ;
 • Điều dưỡng;
 • Hộ sinh;
 • Kỹ thuật y;
 • Dinh dưỡng lâm sàng,
 • Cấp cứu viên ngoại viện;
 • Tâm lý lâm sàng;
 • Lương y;
 • Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

THỜI HẠN CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH

Từ 01/01/2024, chứng chỉ hành nghề y có thời hạn là 05 năm theo quy định tại Điều 27 – Luật Khám, bệnh chữa bệnh 2023.

Nội dung của giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

a) Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân đối với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối với người hành nghề nước ngoài;

b) Chức danh chuyên môn;

c) Phạm vi hành nghề;

d) Thời hạn của giấy phép hành nghề.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH

Theo quy định tại Khoản 2, 3 – Điều 40 – Luật Khám bệnh và chữa bệnh thì điều kiện để cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh và chữa bệnh cụ thể như sau:

Đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng:

 • Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc có giấy phép hành nghề được thừa nhận
 • Có đủ sức khỏe để hành nghề;
 • Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ;
 • Không thuộc một trong các trường sau:
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.
  • Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.
  • Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
  • Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  • Đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với các chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền:

 • Có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;
 • Có đủ sức khỏe để hành nghề;
 • Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ;
 • Không thuộc một trong các trường sau:
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.
  • Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.
  • Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
  • Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  • Đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

 

THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH

Việt Luật chuyên tư vấn về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cần cung cấp cho cá nhân muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.
Việt Luật chuyên tư vấn về điều kiện, thủ tục, hồ sơ cần cung cấp cho cá nhân muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Bước 1: Tư vấn các quy định pháp lý có liên quan

Bước 2: Hỗ trợ khách chuẩn bị hồ sơ 

Thành phần hồ sơ cần cung cấp bao gồm:

 • Bản sao y công chứng văn bằng chuyên môn y;
 • Bản sao y công chứng văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;
 • Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp;
 • Giấy xác nhận quá trình thực hành hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;
 • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề);
 • Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

Lưu ý: Trường hợp văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ.

Bước 3: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền

 • Bộ Y tế
 • Sở Y tế

Hình thức nộp hồ sơ:

 • Trực tiếp
 • Đường bưu điện
 • Trực tuyến qua dịch vụ công

Bước 4: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Trình tự xử lý hồ sơ

 1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành thẩm định hồ sơ và có biên bản thẩm định.
 2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề.
 3. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi;
  • Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải bổ sung hồ sơ trong vòng 60 ngày.

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định;
 • Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề;
 • Cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề;
 • Người hành nghề không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa;
 • Người hành nghề thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề
 • Người hành nghề bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề;
 • Người hành nghề lần thứ hai bị Hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 101 của Luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;
 • Người hành nghề lần thứ hai bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề;
 • Người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề;
 • Trường hợp khác do Chính phủ quy định sau khi đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y (Kể từ 01/01/2024)

Theo quy định tại Điều 121 Luật Khám, bệnh chữa bệnh 2023, người hành nghề y cần phải lưu ý những quy định mới sau đây:

 1. Chứng chỉ hành nghề được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 được chuyển dổi sang giấy phép hành nghề theo lộ trình do Chính phủ quy định và thực hiện việc gia hạn theo định kỳ 05 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi theo quy định của Luật này.
 2. Việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với hồ sơ đã nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 được thực hiện theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14.
 3. Chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định tại khoản 2 Điều này phải được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề và gia hạn theo quy định tại khoản 1 Điều này.
 4. Quy định về sử dụng ngôn ngữ trong cấp phép và hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031.
 5. Việc đình chỉ, thu hồi đối với chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 được thực hiện theo quy định về đình chỉ, thu hồi giấy phép hảnh nghề tại Luật này.
 6. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh bác sỹ từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này.
 7. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này.
 8. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này.
 9. Người được cấp phép hành nghề theo quy định tại các khoản 1, 2, 6, 7 và 8 Điều này phải tuân thủ các quy định có liên quan đến hành nghề theo quy định của Luật này.
 10. Người được cấp văn bằng đào tạo y sỹ trình độ trung cấp sau ngày 31 tháng 12 năm 2026 thì không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sỹ.

 

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.7777.5678 (30 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

5/5 - (3 bình chọn)