Để kinh doanh dịch vụ bưu chính cần những điều kiện gì ?

Do dịch vụ bưu chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên để được phép đăng ký kinh doanh ngành nghề này thì các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật quy định.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Theo quy định của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 thì dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Theo đó, để được kinh doanh dịch vụ bưu chính với khối lượng đơn chiếc đến 2kg thì phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính.

Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứa ngành nghề liên quan đến hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

2. Có khả năng về nguồn nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

3. Có khả năng tài chính phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép, cụ thể như sau:

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Mức vốn tối thiểu trên phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp.

3. Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

4. Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Để kinh doanh dịch vụ bưu chính cần những điều kiện gì ?
Để kinh doanh dịch vụ bưu chính cần những điều kiện gì ?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính

Theo quy định tại Nghị định số 47/2011/NĐ-CP thì thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính bao gồm những tài liệu sau đây:

– Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

– Phương án kinh doanh;

– Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

– Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

– Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông (đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh) hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế) và chờ giải quyết trong thời hạn 30 ngày.

Theo LuatVietNam

 

5/5 - (1 bình chọn)