Cần những điều kiện gì để kinh doanh khai thác cảng biển ?

Kinh doanh khai thác cảng biển là hoạt động trực tiếp khai thác cảng biển và việc doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khai thác cảng biển

Theo quy định của Nghị định số 37/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 147/2018/NĐ-CP) thì doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ khai thác cảng biển phải được thành lập theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác của pháp luật, cụ thể như sau:

Cần những điều kiện gì  để kinh doanh khai thác cảng biển ?
Cần những điều kiện gì để kinh doanh khai thác cảng biển ?

Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực

Về tổ chức bộ máy: Doanh nghiệp phải có bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định.

Về nhân lực: Tất cả các cán bộ an ninh cảng biển của doanh nghiệp phải được đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phù hợp với Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS Code).

Điều kiện về cơ sử vật chất, trang thiết bị

Doanh nghiệp phải có đủ cơ sở vật chất, kho, bãi, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng biển.

Trường hợp cảng biển không có đủ kho, bãi thì doanh nghiệp cảng phải có hợp đồng thuê kho, bãi (trừ trường hợp chỉ kinh doanh khai thác bến phao, khu neo đậu, khu chuyển tải, cảng dầu khí ngoài khơi).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động, điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ các phương tiện tiếp nhận, thu hồi các chất thải từ tàu thuyền khi hoạt động tại cảng biển để xử lý theo quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường do tàu gây ra mà Việt Nam là thành viên (Công ước MARPOL) và các điều kiện khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nếu doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển thì nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn theo quy định của pháp luật, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

 Theo Luật Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)