Để hưởng chế độ ốm đau cần đáp ứng yêu cầu gì ?

Ốm đau, bệnh tật là những điều không ai muốn nhưng đối với những người đã và đang đóng BHXH đều được hưởng bảo hiểm khi ốm đau. Vậy khi xảy ra ốm đau, bệnh tật, người lao động sẽ được hưởng những chế độ gì?

Để hưởng chế độ ốm đau cần đáp ứng yêu cầu gì ?
Để hưởng chế độ ốm đau cần đáp ứng yêu cầu gì ?

Chế độ ốm đau là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn cao cả, nhằm bảo đảm thu nhập cho người tham gia BHXH tạm thời bị gián đoạn do phải nghỉ việc vì ốm đau, tai nạn,…

Có tác dụng to lớn với người lao động, gia đình của họ. Đối với người lao động, chế độ hỗ trợ một phần kinh phí điều trị, duy trì cuộc sống hàng ngày, giúp người lao động nhanh chóng trở lại làm việc, ổn định đời sống.

1. Khi nào sẽ được hưởng chế độ ốm đau?

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau được quy định cụ thể tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

 • Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
 • Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.
 • Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Chẳng hạn, trong trường hợp NLĐ ốm đau phải nghỉ việc do say rượu sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

2. Số ngày nghỉ tối đa khi hưởng chế độ ốm đau?

Căn cứ vào Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau:

– Làm việc trong điều kiện bình thường:

 • 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;
 • 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
 • 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

– Làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

 • 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;
 • 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
 • 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

Thời gian nghỉ nêu trên tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

– Trường hợp ốm đau dài ngày:

 • Tối đa 180 ngày;
 • Hết 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị thì được thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, ngày nghỉ đối với NLĐ hưởng chế độ ốm đau sẽ dựa trên thời gian đóng BHXH và điều kiện làm việc.

Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

– Trường hợp đối với con ốm đau:

Không chỉ người lao động ốm đau mới được hưởng chế độ mà pháp luật còn tạo điều kiện để người lao động có thời gian chăm sóc con cái của mình. Theo Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội, tính theo ngày làm việc, khi con ốm đau, người lao động được nghỉ:

 • Tối đa 20 ngày làm việc/năm nếu con dưới 03 tuổi;
 • Tối đa 15 ngày làm việc/năm nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

3. Mức hưởng chế độ ốm đau có giống nhau không?

Theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nhằm bảo đảm thu nhập và hỗ trợ chi phí điều trị, người lao động ốm đau được hưởng chế độ với mức hưởng:

Mức hưởng hàng tháng = 75% x Mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ

Đối với người ốm đau đã nghỉ hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì mức hưởng sẽ thấp hơn:

 • Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng bảo BHXH từ đủ 30 năm trở lên;
 • Bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
 • Bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Đối với sĩ quan, quân nhân quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan công an, người làm công tác cơ yếu được hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ.

Lưu ý: trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)