Để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì những cơ sở kinh doanh nào được đăng ký ?

Phương pháp khấu trừ thuế là một trong những phương pháp tính thuế GTGT được quy định trong Luật thuế GTGT 2008. Vậy những cơ sở kinh doanh nào được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế?

Để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì những cơ sở kinh doanh nào được đăng ký ?
Để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì những cơ sở kinh doanh nào được đăng ký ?

1. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Căn cứ vào khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định cơ sở được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 01 tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức kinh tế:

 • Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
 • Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Các trường hợp khác

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định các trường hợp khác áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), cụ thể:

 • Nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động.
 • Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khác không thuộc các trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp.

– Thủ tục đăng ký thuế:

Trước đây, để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, doanh nghiệp phải nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý đầu tiên đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tuy nhiên, kể từ ngày Thông tư 93/2017/TT-BTC có hiệu lực doanh nghiệp mới thành lập thuộc trường hợp nêu trên sẽ không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ nữa. Thay vào đó, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào loại tờ khai thuế GTGT mà doanh nghiệp nộp ở kỳ khai thuế GTGT quý đầu tiên để xác định doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế nào. Cụ thể:

 • Áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, thì doanh nghiệp sử dụng Tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT; hoặc, Tờ khai thuế GTGT số 02/GTGT nếu có dự án đầu tư.
 • Áp dụng phương pháp tính trực tiếp, thì doanh nghiệp sử dụng Tờ khai thuế GTGT số 04/GTGT; hoặc, Tờ khai thuế GTGT số 03/GTGT nếu có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp không phải nộp kèm các hồ sơ, giấy tờ chứng minh bên mình thuộc các đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; mà thay vào đó, phải lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.
 • Doanh nghiệp nếu có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý; thì, phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp trực tiếp tính bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (2 bình chọn)