Covid-19: Mở rộng đối tượng hỗ trợ nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 126/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Covid-19: Mở rộng đối tượng hỗ trợ nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động
Mở rộng đối tượng hỗ trợ nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động

Theo đó, chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại khoản 4 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều kiện để được nhận hỗ trợ

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

– Có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19;

+ Do người sử dụng lao động tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19

Hỗ trợ một lần như sau:

– Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người;

– Từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

Như vậy, chính sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc” chứ không bó hẹp phạm vi làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục… như Nghị quyết 68 quy định.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)