Có được hưởng lương hưu khi đóng BHXH dưới 20 năm ?

Khi người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) khi đóng đủ số năm theo quy định và đủ điều kiejn hưởng lương hưu sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng. Vậy có trường hợp nào được hưởng lương hưu nhưng chưa đóng BHXH đủ 20 năm hay không ?

Có được hưởng lương hưu khi đóng BHXH dưới 20 năm ?
Có được hưởng lương hưu khi đóng BHXH dưới 20 năm ?

1. Khi nào đóng BHXH dưới 20 năm vẫn được hưởng lương hưu?

Theo Điều 54, 55 Luật BHXH 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ Luật lao động 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu, hầu như mọi trường hợp đều ơhair đóng BHXH đủ 20 năm.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp chưa đủ 20 năm đóng BHXH vẫn được hưởng lương hưu, quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 54 Luật BHXH được sửa đổi bổ sung bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động:

3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

Theo đó, dù đóng chưa đủ 20 năm BHXH, người lao động vẫn có thể hưởng lương hưu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;
 • Có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm;
 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định: Từ năm 2021 là đủ 55 tuổi 04 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

2. Mức hưởng lương hưu khi chưa đóng đủ 20 năm

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP đã hướng dẫn cách tính mức hưởng lương hưu như sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó, tỷ lệ lương hưu hàng tháng của người lao động được tính như sau:

 • 15 năm đóng BHXH tương ứng với 45%.
 • Cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%.

Trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm.

Ví dụ: Bà A đóng BHXH 15 năm 07 tháng được làm tròn là 16 năm. Theo đó, bà A được hưởng lương hưu với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ hưởng = 45% + (16 năm – 15 năm) x 2% = 47%

3. Thủ tục hưởng lương hưu khi chưa đủ 20 năm đóng BHXH

Căn cứQuyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 222/QĐ-BHXH, trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu khi chưa đóng BHXH đủ 20 năm, người lao động cần thực hiện các thủ tục sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Sổ BHXH.
 • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

– Nơi nộp:

 • Người lao động hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động
 • Đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận, lập và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đơn vị đóng BHXH.

– Thủ tục hưởng lương hưu:

Bước 1: Lập, nộp hồ sơ

Người lao động và người sử dụng lập hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan BHXH.

Cách thức nộp:

 • Qua giao dịch điện tử.
 • Qua dịch vụ bưu chính công ích.
 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Thời gian giải quyết: Tối đa là 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả

Người lao động được nhận:

 • Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; bản quá trình đóng BHXH;
 • Thông báo về việc chi trả lương hưu theo mẫu.
 • Tiền lương hưu.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)