Cho thuê lại lao động

Theo Bộ Luật Lao động quy định: “Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động”.

Cho thuê lại lao động
Cho thuê lại lao động

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được được hoạt động sau khi có đủ điều kiện giấy phép con. Việt Luật hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động như sau:

I. Điều kiện cấp giấy phép

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

a) Là người quản lý doanh nghiệp;

b) Không có án tích;

c) Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng ( hai tỷ Việt Nam đồng ) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

II. Tài liệu cần cung cấp:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật ( Việt Luật sẽ cung cấp mẫu ).

3. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.

* Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

4. Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật là một trong các loại văn bản sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

* Trường hợp các văn bản quy định tại điểm a, điểm b Khoản này là văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

5. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động ( Việt Luật sẽ cung cấp mẫu để Ngân hàng phát hành theo mẫu ).

Lưu ý:

+ Tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang Tiếng Việt và công chứng bản dịch.

+ Tài liệu Việt Nam là bản sao y chứng thực (công chứng).

III. Thời gian thực hiện:

-Thời gian 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ và tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

IV.Phí dịch vụ:

30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng (Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngay với Việt Luật để biết thêm chi tiết:

Tổng đài: 028.7777.5678 (20 lines)

Hotlines: 0934.234.777 – 0936.234.777 – 0938.234.777

Email: [email protected]

Rate this post