Xin giấy phép hoạt động in – đăng ký hoạt động cơ sở in mới nhất

In ấn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư 2020, sau khi thành lập công ty đăng ký hoạt động in thì Doanh nghiệp cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu trong bài viết dưới đây để xin cấp giấy phép hoạt động in – đăng ký hoạt động cơ sở in trước khi đi vào kinh doanh chính thức.

In ấn

CƠ SỞ PHÁP LÝ (kể từ ngày 01/06/2024)

 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in;
 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP;
 • Nghị định 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP và nghị định số 25/2018/NĐ-CP.

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ IN (kể từ ngày 01/06/2024)

Theo quy định tại Điều 11- Nghị định 60/2014/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 25/2018/NĐ-CP thì Cơ sở in phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in;
 • Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;
 • Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
 • Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 • Bộ Thông tin và Truyền thông: đối với Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương;
 • Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh: Cơ sở in thuộc địa phương.

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN (kể từ ngày 01/06/2024)

Giấy phép hoạt động in

Trường hợp phải cấp giấy phép hoạt động in

Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 12 Nghị định 60/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 5 – Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP thì các trường hợp phải xin cấp giấy phép hoạt động in bao gồm:

 • Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
 • Tem chống giả.

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in

Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Việt Luật tư vấn cho khách hàng các điều kiện và thủ tục liên quan đến giấy phép hoạt động in

Bước 2: Việt Luật soạn hồ sơ và gửi tận nơi cho quý khách ký tên

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu quy định;
 • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Theo luật cũ là Giấy chứng nhận đầu tư);
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Theo luật mới thì khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế, do đó chỉ cần Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
  • Quyết định thành lập cơ sở in.
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;

Bước 3: Việt Luật thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc và nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền

Hình thức nộp: Trực tuyến, bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp

Thời gian xử lý: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN

Trường hợp phải xin cấp Giấy phép hoạt động cơ sở in

Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 14 – Nghị định 60/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 7 – Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP, các trường hợp phải xin cấp giấy phép hoạt động cơ sở in bao gồm:

 • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
 • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
 • Bao bì, nhãn hàng hóa;
 • Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ, sách, sổ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, giới thiệu, quảng cáo thiết bị, công cụ sản xuất, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; áp-phích, tờ rời, tờ gấp không phải là xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản;
 • Các sản phẩm in khác.

Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (số lượng 2 bản)
 • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Theo luật cũ là Giấy chứng nhận đầu tư);
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Theo luật mới thì khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế, do đó chỉ cần Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
  • Quyết định thành lập cơ sở in.

Hình thức nộp: Trực tuyến, bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp

Thời gian xử lý: 10 – 15 ngày làm việc

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ IN

 1.  Đáp ứng đủ các điều kiện quy định;
 2. Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động đã được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in xác nhận;
 3. In và gia công sau in không vượt quá số lượng thành phẩm ghi trong hợp đồng;
 4. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in trong 24 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng in;
 5. Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở in, sản phẩm in và giải trình đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.
 6. Chấp hành việc báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của cơ sở in, sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in;
 7. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý hoạt động in do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in tổ chức;
 8. Báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in có nội dung vi phạm theo khoản 1 – Điều 9 Nghị định 60/2014/NĐ-CP;
 9. Tuân thủ quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; người đứng đầu cơ sở in phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở in và sản phẩm in.
 10. Trách nhiệm bên đặt in là phải cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan đến sản phẩm đặt in theo quy định tại Nghị định này.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

 

5/5 - (1 bình chọn)