Trích nộp tiền kinh phí Công đoàn năm 2024

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP

Việt Luật – chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp và hỗ trợ tư vấn sử dụng lao động theo các quy định mới nhất.

2. ĐỐI TƯỢNG TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

 • Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.
 • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.
 • Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

3. MỨC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2024 được tính bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động

 • Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.
 • Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 8086/QĐ-TLĐ  ngày 10/10/2023, quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024 cụ thể như sau: Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH. Cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2024 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2023 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang là cơ quan nhà nước kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này):

 • Quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

4. THỜI ĐIỂM, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 

4.1 Thời điểm đóng kinh phí công đoàn 

Theo quy định, tổ chức và đơn vị trích nộp phí công đoàn cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Trường hợp không trích nộp đúng thời hạn đơn vị, tổ chức sẽ có thể bị phạt theo quy định của Pháp luật.

4.2 Hình thức đóng kinh phí công đoàn 

 • Chuyển khoản ngân hàng: đây là phương thức đóng nhanh, thuận tiện cho người nộp được ưu tiên áp dụng.
 • Nộp trực tiếp tại quỹ của Liên đoàn Lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Nộp thông qua bưu điện: Các đơn vị, tổ chức có thể nộp phí công đoàn thông qua bưu điện liên kết với cơ quan BHXH.

4.3 Phương thức đóng kinh phí công đoàn 

Đơn vị, tổ chức đóng phí công đoàn

Phương thức đóng phí công đoàn

Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên

Đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.

Tổ chức, doanh nghiệp

Đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

Đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

5. HỒ SƠ ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

 • Phiếu đề nghị trích nộp kinh phí công đoàn (theo mẫu do Liên đoàn Lao động ban hành);

 • Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Danh sách người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

6. MỨC PHẠT CHẬM ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho người lao động về mức đóng, thời điểm đóng và cách thức đóng kinh phí công đoàn.

 • Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động chậm đóng kinh phí công đoàn.
 • Phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân tại thời điểm lập biên bản vi phạm nếu là doanh nghiệp, tổ chức chậm đóng kinh phí công đoàn theo Khoản 1 và Điểm d, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 

Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)

Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777

Email: [email protected]

Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết:

Việt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài Việt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài
 Ms Đặng Thị Thu Sương

Điện thoại: 0934234777
Email: [email protected]
Viber/Zalo/Whatsapp: +84-934234777
Ngôn ngữ tư vấn: Tiếng Việt

Mr. Huỳnh Mẫn

Email: [email protected]
Phone/SMS: (+84)-0936234777
Viber, Zalo, Whatsapp: +84-936.234.777

Language: English.

5/5 - (1 bình chọn)