Thủ tục thay đổi giám đốc theo quy định mới nhất năm 2024

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do mà doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi giám đốc (người đại diện theo pháp luật). Vậy quy trình thay đổi giám đốc diễn ra như thế nào? Mời quý khách hàng theo dõi đọc bài viết sau đây của Việt Luật để nắm rõ những thông tin cơ bản.

1.CƠ SỞ PHÁP LÝ

2.CHỨC DANH CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 • Tổng Giám đốc công ty;
 • Giám đốc công ty => Không phải lúc nào đại diện theo pháp luật cũng là giám đốc. Người đại diện theo pháp luật có thể chọn 1 chức danh là giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc 1 chức danh khác.
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Hoặc các chức danh khác theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy định pháp luật.

3.SỐ LƯỢNG GIÁM ĐỐC  

 • Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có thể có nhiều người làm đại diện theo pháp luật => Người đứng đầu có quyền và nghĩa vụ điều hành mọi hoạt động của công ty là giám đốc (có công ty dùng chức danh tổng giám đốc). Chức danh cao nhất này chỉ có một người đảm nhiệm. Nếu công ty dùng chức danh tổng giám đốc cho người này thì có thể dùng chức danh “giám đốc” cho các trưởng bộ phận và từ giám đốc luôn đi kèm với bộ phận mà người đó phụ trách.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;
 • Nếu công ty chỉ có 1 đại diện pháp luật là người nước thì bắt buộc khi soạn hồ sơ, phải có địa chỉ tại Việt Nam.

4.TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC LÀM GIÁM ĐỐC

 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
Dịch vụ của Việt Luật

5.QUY TRÌNH THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Quý khách hàng cung cấp thông tin bao gồm:

 • Mã số thuế công ty;
 • Thông tin của người đại diện mới (CCCD/Hộ chiếu) => Bản sao y công chứng theo thông tin mới nhất

Bước 2: Soạn hồ sơ và hướng dẫn quý khách hàng ký tên

Công ty TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Công ty cổ phần Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu số Phụ lục II-2
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện mới;
 • Giấy ủy quyền cho Việt Luật nộp hồ sơ.
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu số Phụ lục II-2
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện mới;
 • Giấy ủy quyền cho Việt Luật nộp hồ sơ.
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu số Phụ lục II-2
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi về thuế;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện mới;
 • Giấy ủy quyền cho Việt Luật nộp hồ sơ.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.
 • Giấy ủy quyền cho Việt Luật nộp hồ sơ.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;
 • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.

Bước 3: Nộp hồ sơ và đóng phí bố cáo

 • Quý doanh nghiệp sẽ phải scan hồ sơ và gửi lên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
 • Sau đó theo dõi và nhận thông báo sửa đổi, bổ sung nếu có từ Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách

Sau thời gian từ 3 – 5 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung mới nếu hồ sơ hợp lệ.

Bước 5: Cập nhật lại các thông tin khác theo nội dung mới

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thay đổi thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;
 • Trường hợp đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì công ty cần làm thủ tục thay đổi nếu có quyết định của cấp trên.
 • Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Trường hợp giấy phép con của công ty đứng tên người đại diện cũ và trường hợp họ không còn chịu trách nhiệm nữa thì tiến hành thay đổi người đứng tên.

5.TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp;
 • Người đại diện của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định theo những nội dung trên.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)
Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)
Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

 

5/5 - (2 bình chọn)