Thủ tục giảm vốn điều lệ, vốn được cấp của DN bảo hiểm, tái bảo hiểm 2024

Quyết định 220/QĐ-BTC được ban hành vào ngày 01/02/2024, thay đổi thủ tục hành chính liên quan đến việc tăng, giảm vốn điều lệ, vốn được cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam.

 • Thủ tục mới được đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết so với thủ tục cũ.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự hai bước:
  • Bước 1: Đề nghị chấp thuận nguyên tắc giảm vốn điều lệ hoặc vốn được cấp.
  • Bước 2: Báo cáo kết quả thực hiện việc giảm vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp).

Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói và Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài

Nội dung chi tiết:

1. Đối tượng áp dụng:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm
 • Doanh nghiệp tái bảo hiểm
 • Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

2. Hồ sơ:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận về nguyên tắc để giảm vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), vốn được cấp (đối với chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam).
 • Hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị
  • Báo cáo tài chính (bản sao có chứng thực)
  • Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Ban Giám đốc về việc giảm vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp)
  • Báo cáo phương án giảm vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp)
  • Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

3. Thời hạn giải quyết:

 • Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận về nguyên tắc trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích rõ lý do.
 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc giảm vốn, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh cho doanh nghiệp.

4. Lưu ý:

 • Doanh nghiệp phải thực hiện việc giảm vốn theo đúng phương án đã được Bộ Tài chính chấp thuận.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được phương án giảm vốn đã được chấp thuận, doanh nghiệp phải báo cáo Bộ Tài chính phương án xử lý.

Quy trình thực hiện giảm vốn điều lệ, vốn được cấp đối với doanh nghiệp bảo hiểm

1. Cách thức thực hiện giảm vốn điều lệ, vốn được cấp

– Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

– Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

– Hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến nếu đủ điều kiện áp dụng.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ giảm vốn điều lệ, vốn được cấp

(i) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(ii) Thành phần hồ sơ:

– Hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc giảm vốn điều lệ hoặc vốn được cấp:

+ Văn bản đề nghị được thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 46/2023/NĐ-CP.

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam) về việc giảm vốn điều lệ hoặc vốn được cấp, trong đó nêu rõ số vốn giảm, phương thức giảm vốn và thời gian thực hiện.

+ Phương án giảm vốn điều lệ hoặc vốn được cấp trong đó chứng minh được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20, khoản 1 Điều 68 Nghị định 46/2023/NĐ-CP.

– Hồ sơ Báo cáo kết quả thực hiện việc giảm vốn điều lệ hoặc vốn được cấp:

+ Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện việc giảm vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp) theo phương án đã được Bộ Tài chính chấp thuận trong đó nêu rõ kết quả các chỉ tiêu tài chính sau khi hoàn thành việc giảm vốn.

+ Bằng chứng chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã hoàn tất việc chi trả, thanh toán cho các cổ đông (hoặc thành viên) góp vốn; chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đã chuyển trả doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài đủ số vốn giảm (đối với trường hợp giảm vốn).

3. Thời hạn giải quyết thực hiện giảm vốn điều lệ, vốn được cấp

– Đề nghị chấp thuận nguyên tắc giảm vốn điều lệ: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Báo cáo kết quả thực hiện việc giảm vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp): 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính bao gồm: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

– Đề nghị chấp thuận nguyên tắc giảm vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp): Văn bản chấp thuận về nguyên tắc hoặc văn bản từ chối.

– Báo cáo kết quả thực hiện việc giảm vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp): Giấy phép điều chỉnh hoặc có văn bản từ chối.

7. Phí, lệ phí

Không yêu cầu nộp phí, lệ phí.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Văn bản đề nghị thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn được cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 46/2023/NĐ-CP.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện giảm vốn điều lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm

– Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tài chính theo quy định tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP.

– Sau khi giảm vốn điều lệ, vốn được cấp, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm vẫn phải đảm bảo các quy định về vốn, biên khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật và điều kiện về cơ cấu cổ đông quy định tại Điều 66 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đối với công ty cổ phần.

– Không thực hiện việc giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Vốn điều lệ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sau khi giảm phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định tại Điều 81 Nghị định 46/2023/NĐ-CP.

– Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật.

 

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.7777.5678 (30 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

5/5 - (3 bình chọn)