Thủ tục đăng ký khuyến mại, thông báo khuyến mại với Sở Công Thương

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Vậy thương nhân muốn thông báo khuyến mại, đăng ký khuyến mại thì cần lưu ý những điểm gì? Thủ tục thực hiện ra sao? Mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Hình thức thông báo khuyến mại
Hình thức thông báo khuyến mại

THƯƠNG NHÂN THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

 • Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;
 • Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Quyền khuyến mại của thương nhân

 • Công ty và cả chi nhánh của công ty có quyền tự mình tổ chức hoặc thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.
 • Văn phòng đại diện không được phép tự tổ chức hay thuê tổ chức khác thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mà mình đại diện.
 • Nếu công ty (chi nhánh của công ty) thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho mình thì hai bên phải lập Hợp đồng dịch vụ khuyến mại bằng văn bản (hoặc hình thức khác có giá trị tương đương).

CÁC LOẠI HÀNG HÓA ĐƯỢC PHÉP KHUYẾN MẠI

Hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp (không thuộc trường hợp hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hạn chế kinh doanh hoặc chưa được phép lưu thông, cung ứng), bao gồm:

 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là đối tượng mà doanh nghiệp đang muốn xúc tiến việc bán, cung ứng thông qua hoạt động khuyến mại.
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. Hàng hóa, dịch vụ đó có thể là hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.

Một số loại hàng hóa khuyến mại phải bảo đảm tuân thủ hạn chế sử dụng

 • Không được khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.
 • Không được khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.
 • Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc.

HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI CẦN THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG

Hình thức đăng ký khuyến mại
 1. Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền 
 2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền
 3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó 
 4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ 
 5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo tỷ lệ và giải thưởng đã công bố 
 6. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên – xem chi tiết tại công việc 
 7. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác.

Lưu ý:

Công ty thuộc các trường hợp trên sẽ không phải thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại khi:

 • Công ty thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Công ty chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI PHẢI ĐĂNG KÝ KHUYẾN MẠI VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG HOẶC BỘ CÔNG THƯƠNG

 1. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
 2. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận, như khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác.

THỦ TỤC THÔNG BÁO KHUYẾN MÃI, ĐĂNG KÝ KHUYẾN MẠI

Dịch vụ của Việt Luật
Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Việt Luật tư vấn các quy định có liên quan dựa vào tình hình hồ sơ của khách

Bước 2: Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ

Thông tin cần cung cấp:

 • Tên của hoạt động khuyến mại;
 • Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thiết bị chữ ký số (Token) 

Bước 3: Soạn hồ sơ 

Thành phần hồ sơ đối với Thông báo khuyến mại

 • Thông báo thực hiện khuyến mại (Mẫu số 01 ban hành  Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)
 • Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ đối với việc Đăng ký khuyến mại

 • Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP )
 • Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP )
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật (Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại )
 • Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 4: Việt Luật thay mặt nộp hồ sơ 

Cơ quan có thẩm quyền

 • Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .
 • Bộ Công thương nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Đối với các hình thức khuyến mại khác do cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Bộ Công thương.

Thời gian thực hiện

Chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Hình thức nộp hồ sơ

 • Trực tuyến (ưu tiên sử dụng);
 • Trực tiếp
 • Bưu điện

Bước 5: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Đối với hoạt động đăng ký khuyến mại thì thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI NẾU ĐÃ NỘP HỒ SƠ

Trường hợp công ty đã nộp hồ sơ thông báo, đăng ký cho cơ quan có thẩm quyền rồi mà có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã đăng ký, thì phải làm thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung đến cơ quan có thẩm quyền đã nộp. 

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)
 2. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu đó không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi doanh nghiệp tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận sửa đổi, bổ sung để phối hợp quản lý.
 • Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

NGUYÊN TẮC KHI THÔNG BÁO KHUYẾN MẠI, ĐĂNG KÝ KHUYẾN MẠI

 1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 2. Công ty thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.
 3. Công ty thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
 4. Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:
  • Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;
  • Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 1. Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại theo hình thức: bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng, bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi, các hình thức khuyến mại khác, …

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (2 bình chọn)