Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu là thủ tục bắt buộc đối với người lao động khi bắt đầu làm việc tại một doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu sẽ giúp người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Tham khảo thêm Thành lập công ty trọn gói và Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Bộ luật Lao động 2019;
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trường hợp bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Trường hợp bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động (gọi tắt là “HĐLĐ”) tại bao gồm:

Đối với Bảo hiểm xã hội (BHXH)

Người lao động

Đang làm việc cho công ty theo HĐLĐ:

1. HĐLĐ không xác định thời hạn.

2. HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Lưu ý: Riêng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết HĐLĐ thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người lao động là công dân nước ngoài

Khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, làm việc cho doanh nghiệp theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên.

Trừ các trường hợp:

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, cụ thể:

 • Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.

– Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019, cụ thể:

 • Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu;
 • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Người quản lý doanh nghiệp

Chỉ những người quản lý nào có hưởng tiền lương của doanh nghiệp (có HĐLĐ với doanh nghiệp).

Lưu ý: Riêng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết HĐLĐ thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐBNN)

Người lao động, người lao động là người nước ngoài, người quản lý doanh nghiệp đều là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì là đối tượng áp dụng BHTNLĐBNN.

Bảo hiểm y tế (BHYT)

Người lao động, người lao động là người nước ngoài đang làm việc cho doanh nghiệp theo Hợp đồng lao động theo 2 diện sau:

 • HĐLĐ không xác định thời hạn.
 • HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Người quản lý doanh nghiệp

Chỉ những người quản lý nào có hưởng tiền lương của doanh nghiệp (có HĐLĐ với doanh nghiệp) mới tham gia BHYT

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Người lao động

Người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động sau:

 • HĐLĐ không xác định thời hạn.
 • HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Người lao động là người nước ngoài

Không là đối tượng bắt buộc tham gia 

Người quản lý doanh nghiệp

Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì là đối tượng tham gia BHTN.

Lưu ý:

 • Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty cổ phần, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Người quản lý công ty TNHH 1 thành viên bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Người quản lý doanh nghiệp bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty sử dụng người lao động là đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nêu trên có trách nhiệm phải đăng ký tham gia các loại bảo hiểm cho người lao động khi ký kết HĐLĐ.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trách nhiệm tổng hợp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bảo hiểm để nộp cho Cơ quan bảo hiểm cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP BẮT BUỘC 

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm của Việt Luật

Đối với người sử dụng lao động/công ty

(1) Tờ khai đơn vị tham gia thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023);

(2) Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH năm 2020);

Người lao động cần nộp những giấy tờ sau

(3) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023);

(4) Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn (nếu có) (theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 948/QĐ-BHXH năm 2023);

(5) HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng (đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020).

Địa điểm nộp hồ sơ và thời gian giải quyết

Địa điểm nộp hồ sơ: Cơ quan BHXH nơi công ty cổ phần đặt trụ sở. Đối với người lao động làm việc tại các chi nhánh của Công ty cổ phần hoạt động tại địa bàn nào thì tham gia BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ.

Cơ quan BHXH sẽ giải quyết cấp mới sổ BHXH, thẻ BHYT: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Lưu ý: Hiện nay, các Cơ quan BHXH ưu tiên thực hiện các thủ tục bảo hiểm thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua các phần mềm kê khai bảo hiểm trực tuyến, nếu công ty cổ phần có chữ ký số thì có thể đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc phần mềm để sử dụng.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM LẦN ĐẦU

Dịch vụ của Việt Luật
Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu theo quy định. Hồ sơ có thể được lập thành một bộ hoặc thành nhiều bộ để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu theo một trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động mang hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động làm việc để nộp.

 • Gửi qua đường bưu điện

Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động làm việc.

 • Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích

Người sử dụng lao động sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để gửi hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động làm việc.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo cho người sử dụng lao động để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Sau khi nhận sổ bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

 

5/5 - (1 bình chọn)