Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Ngành công nghiệp khai thác vàng đang hướng tới việc sử dụng các công nghệ mới để khai thác vàng hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường hơn. Nhu cầu vàng trang sức dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ở các thị trường mới nổi. Khi sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, cần đáp ứng điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo trong bài viết dưới đây.

Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói và Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ

Điều kiện sản xuất vàng
Điều kiện sản xuất vàng

Theo quy định tại Điều 3 – Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2016 thì Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là:

 1. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
 2. Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
 3. Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp và cho đến thời điểm cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ

Theo quy định tại Điều 8 – Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 22/07/2017 thì quy trình xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ như sau.

Bước 1: Việt Luật tư vấn các quy định hiện hành

Bước 2: Hỗ trợ khách chuẩn bị hồ sơ

Tài liệu cần cung cấp bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách ngành, nghề kinh doanh;
 • Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất;
 • Bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Bước 3: Soạn hồ sơ và hướng dẫn khách ký tên

Bước 4: Nộp cho cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền:

Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hình thức nộp hồ sơ:

 • Trực tiếp
 • Bưu chính.

Trình tự xử lý:

 • Kiểm tra cơ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ

Nơi nhận báo cáo:

Vụ Quản lý ngoại hối – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thời gian nộp báo cáo:

Theo quy định khoản 4 – Điều 20 – Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 29/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 12/02/2020 thì thời gian nộp báo cáo như sau:

 • Đối với báo cáo định kỳ hằng ngày: chậm nhất vào 14 giờ của ngày làm việc tiếp theo ngày báo cáo;
 • Đối với báo cáo định kỳ hằng tháng: chậm nhất vào ngày 05 (năm) của tháng tiếp theo tháng báo cáo;
 • Đối với báo cáo định kỳ hằng quý: chậm nhất vào ngày 15 (mười lăm) của tháng đầu tiên quý tiếp theo quý báo cáo;
 • Đối với báo cáo định kỳ hằng năm: chậm nhất vào ngày 15 (mười lăm) tháng 01 (một) của năm tiếp theo năm báo cáo.

Mẫu báo cáo:

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ thực hiện báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (theo mẫu tại Phụ lục số 11 Thông tư 38/2015/TT-NHNN).

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỦA VIỆT LUẬT

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

CÁC THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DO VIỆT LUẬT THỰC HIỆN

GÓI CƠ BẢN 1.800.000VNĐ

1. Thiết lập hồ sơ xin cấp phép kinh doanh và mã số thuế
2. Khắc dấu công ty
3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử
Đã bao gồm lệ phí giấy phép và dấu

GÓI A 2.660.000VNĐ 2.400.000VNĐ

1. Thành lập Doanh nghiệp: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu hộp
2. Lập sổ thành viên / cổ đông
3. Đăng bố cáo trên Cổng Thông Tin Điện Tử
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu
5. Cử nhân viên nộp và nhận kết quả hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu
6. Tư vấn thủ tục đăng ký và sử dụng hóa đơn
7. Tư vấn và hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài lần đầu
8. Tư vấn và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng
9. Tư vấn và hướng dẫn đặt mua chữ ký số, đăng ký tài khoản thuế điện tử, đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử

GÓI B 3.600.000VNĐ 3.100.000VNĐ

1. Thành lập Doanh nghiệp: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu hộp
2. Lập sổ thành viên / cổ đông
3. Đăng bố cáo trên Cổng Thông Tin Điện Tử
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu
5. Cử nhân viên nộp và nhận kết quả hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu
6. Dấu hộp tự động 01 hàng chữ
7. Dấu hộp tự động 03 hàng chữ
8. Bảng hiệu Công ty (kích thước 30x40cm)
9. Đăng ký mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng
10. Tư vấn thủ tục đăng ký và sử dụng hóa đơn
11. Tư vấn và hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài lần đầu
12. Tư vấn và hướng dẫn đặt mua chữ ký số, đăng ký tài khoản thuế điện tử, đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử

GÓI C 4.860.000VNĐ 3.999.000VNĐ

1. Thành lập Doanh nghiệp: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu hộp
2. Lập sổ thành viên / cổ đông
3. Đăng bố cáo trên Cổng Thông Tin Điện Tử
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu
5. Cử nhân viên nộp và nhận kết quả hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu
6. Dấu hộp tự động 01 hàng chữ
7. Dấu hộp tự động 03 hàng chữ
8. Bảng hiệu Công ty (kích thước 30x40cm)
9. Đăng ký mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng
10. 100 số hóa đơn điện tử
11. Nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
12. Tư vấn và hướng dẫn cài đặt sử dụng hóa đơn điện tử
13. Tư vấn và hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài lần đầu
14. Tư vấn và hướng dẫn đặt mua chữ ký số, đăng ký tài khoản thuế điện tử, đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử

GÓI D 7.030.000VNĐ 5.499.000VNĐ

1. Thành lập Doanh nghiệp: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu hộp
2. Lập sổ thành viên / cổ đông
3. Đăng bố cáo trên Cổng Thông Tin Điện Tử
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu
5. Cử nhân viên nộp và nhận kết quả hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu
6. Dấu hộp tự động 01 hàng chữ
7. Dấu hộp tự động 03 hàng chữ
8. Bảng hiệu Công ty (kích thước 30x40cm)
9. Đăng ký mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng
10. 100 số hóa đơn điện tử
11. Nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
12. Tư vấn và hướng dẫn cài đặt sử dụng hóa đơn điện tử
13. Đăng ký chữ ký số 1 năm
14. Tặng thiết bị Token
15. Nộp tờ khai thuế môn bài lần đầu
16. Đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

 

5/5 - (1 bình chọn)