Thành lập công ty ngành đại lý xăng dầu tại Tp.HCM

Một trong những lĩnh vực trọng yếu đang được các nhà đầu tư quan tâm đến là xăng dầu. Nhưng đây là loại ngành nghề kinh doanh đòi hỏi điều kiện. Vậy để thành lập công ty ngành đại lý xăng dầu tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai hay các tình thành lân cận thì cần phải thỏa tiêu chí gì? Hãy cùng Việt Luật tham khảo bài viết sau đây nhé!

Thành lập công ty ngành đại lý xăng dầu tại Tp.HCM
Thành lập công ty ngành đại lý xăng dầu tại Tp.HCM

I. Cơ sở pháp lý:

Thành lập công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Vì vậy doanh nghiệp phải lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh đầu tiên theo mã ngành bên dưới như sau:

STT Tên ngành nghề Mã ngành nghề
1. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
2. Lắp đặt hệ thống điện 4321
3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 

(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4511
4. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
5. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 

(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4513
6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520
7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 

(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4530
8. Bán mô tô, xe máy 4541
9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: 

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;

– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659
11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn 4661
12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
13. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 4730
14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 

Chị tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

II. Điều kiện kinh doanh xăng dầu

Dựa theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và Điều 1, Điều 2 Nghị định 08/2018/NĐ-CP, Cụ thể điều kiện kinh kinh doanh xăng dầu như sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.
 • Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định tại Khoản 5 Điều này nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.
 • Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên
 • Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ 05 năm trở lên.
 • Có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Ngoài ra, thương nhân kinh doanh các lĩnh vực khác của xăng dầu như pha chế, sản xuất xăng dầu; phân phối xăng dầu; tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; đại lý bán lẻ xăng dầu; nhận quyền bán lẻ xăng dầu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ có những điều kiện khác nhau.

III. Cần phải có đầy đủ các loại giấy phép thành lập công ty sau:

1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp

2. Giấy chứng nhận của Sở Thương mại về việc doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

3. Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu

 • Có hệ thống phân phối xăng dầu, phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định của pháp luật.
 • Được cấp cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu, có cầu cảng, có phương tiện vận tải xăng dầu;

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

 • Được cấp cho doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Hệ thống phân phối xăng dầu và cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh cần đáp ứng điều kiện luật định.
 • Có kho, vể dung tích;
 • Có phương tiện vận tải xăng dầu; có phòng thử nghiệm;

5. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 • Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký là kinh doanh xăng dầu; có kho, bể xăng dầu;
 • Có phương tiện vận tải, có hệ thống phân phối xăng dầu;
 • Điều kiện về cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, có chứng chỉ theo quy định.

6. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 • Được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng đủ điểu kiện về của hàng bán lẻ, cán bộ quản lý, nhân viên.

7. Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 • Được cấp cho của hàng xăng dầu có địa điểm phù hợp với quy hoạch, thuộc sở hữu hoặc đồng ở hữu của đại lý/ tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối;
 • Đáp ứng điều kiện về thiết kế, xây dựng, trang thiết bị, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh.
 • Đối với các loại Giấy phép, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận nêu trên, nếu thương nhân có nhu cầu cấp mới thì nộp 01 bộ hồ sơ về Bộ Công thương, Sở Công thương qua đường công văn hoặc qua mạng điện tử.

IV. Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

Để thành lập công ty kinh doanh xăng dầu, trước hết quý vị cần phải xác định được loại hình doanh nghiệp mà mình hướng đến. Hiện nay có 05 loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp.
 • Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức( sao y có chứng thực)
 • Đối với cá nhân: Giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực ( sao y có chứng thực)

 • Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức.
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp

V. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh xăng dầu

B1: Xác định các thông tin ban đầu của doanh nghiệp

B2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

B3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

B4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

B5: Thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp đi vào hoạt động như: khắc dấu, công bố mẫu dấu công ty; mở tài khoản ngân hàng công ty…

Nếu quý doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí và thời gian nhưng vẫn đáp ứng đúng theo quy định của pháp luật thì hãy đến với Việt Luật.

Để chi tiết hơn về chi phí mở công ty, các bạn có thể tham khảo bài viết xem thêm.

>> Xem thêm: Chi phí thành lập doanh nghiệp mới nhất<<

Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tại Việt Luật

HỖ TRỢ SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI TẠI VIỆT LUẬT:

Việt Luật hiểu rõ sự khó khăn và những thắc mắc trong vấn đề pháp lý của các doanh nghiệp mới thành lập, Công ty tư vấn Việt Luật sẽ hỗ trợ và tư vấn tường tận những câu hỏi của quý khách hàng về các vấn đề sau khi thành lập công ty như:

 • MIỄN PHÍ BÁO CÁO THUẾ 03 THÁNG
 • Tặng bộ ly thủy tinh cao cấp
 • Tư vấn cho khách hàng về các hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax).
 • Soạn thảo các hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm:
  • Điều lệ;
  • Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật;
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc;
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;
  • Chứng nhận sở hữu cổ phần;
  • Sổ cổ đông;
  • Thông báo lập sổ cổ đông…
 • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email).
 • Tư vấn khởi nghiệp giúp bạn an tâm hơn khi thành lập mới công ty

Các dịch vụ khác của Việt Luật

Công Ty TNHH Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Việt Luật có thâm niên hơn 15 năm và hỗ trợ cho hơn 100.000 lượt khách trong vấn đề Thành lập doanh nghiệp, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp: Tư vấn thành lập VPĐD, Đầu tư nước ngoài, Thay đổi nội dung ĐKKD,…

Tham khảo thủ tục thành lập doanh nghiệp theo các loại hình:

+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

+ Thành lập công ty TNHH Một thành viên

+ Thủ tục thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên

+ Thành lập công ty cổ phần

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

 • Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: 028 3517 2345 (20 lines)
 • Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)
 • Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

Việt Luật - hân hạnh được hỗ trợ quý khách trong việc thành lập doanh nghiệp

Rate this post