Quy trình xử lý kỷ luật lao động theo quy định hiện hành

Điều tiên quyết khi xử lý kỷ luật lao động, đó là: công ty không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định. Quy trình xử lý kỷ luật như thế nào? Việt Luật mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

Tham khảo thêm Thành lập công ty trọn góivà Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

CÁC HÌNH THỨC VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Hình thức xử lý kỷ luật lao động
Hình thức xử lý kỷ luật lao động

Hình thức kỷ luật lao động

Theo quy định tại Điều 124 – Bộ Luật lao động 2019, với mỗi hành vi vi phạm chỉ được lựa chọn áp dụng 01 trong 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động là:

 • Khiển trách.
 • Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.
 • Cách chức.
 • Sa thải 

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

Tuyệt đối không được áp dụng biện pháp gây xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động; hoặc, dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động.

Đồng thời, công ty phải tuân thủ những nguyên tắc và tiến hành xử lý kỷ luật lao động, cụ thể:

Trường hợp phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm

Công ty tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

Trường hợp công ty phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

– Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động:

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của công ty thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng. 

Thời gian không được xử lý kỷ luật gồm:

 • Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của công ty;
 • Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 • Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với: người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc; người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của công ty hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
 • Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Khi hết thời gian không được xử lý kỷ luật, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

TRÌNH TỰ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Xử lý kỷ luật lao động
Xử lý kỷ luật lao động

Việc xử lý kỷ luật lao động phải được tiến hành thông qua một cuộc họp có sự tham dự của ít nhất 03 bên gồm:

 • Đại diện phía công ty;
 • Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
  • Công đoàn;
  • Hoặc tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp;
  • Hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp nếu doanh nghiệp không có 2 trường hợp trên.
   • Liên đoàn lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là liên đoàn lao động cấp huyện) nơi công ty đặt trụ sở;
   • Hoặc, Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (gọi chung là công đoàn các khu công nghiệp) nếu công ty thuộc các khu vực này.
 • Người lao động (có thể có luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật).

Bước 1: Gửi thông báo mời họp

Trước khi tiến hành cuộc họp: Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, công ty phải gửi văn bản Thông báo mời họp về việc xử lý kỷ luật người lao động về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến Tổ chức đại diện người lao động, Người lao động (các thành phần khác nếu có) .

Sau khi nhận được thông báo của công ty:  Khi nhận được thông báo của công ty, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp với công ty. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì công ty và người lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì công ty quyết định thời gian, địa điểm họp;

Bước 2: Tiến hành cuộc họp

Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động: Công ty tiến hành họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo trước đó. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp (ngoài đại diện phía công ty) không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì công ty vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

Thông qua cuộc họp này, công ty có nghĩa vụ chứng minh được lỗi của người lao động và người lao động có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa cho mình.

Bước 3: Lập biên bản cuộc họp

Các bên phải bố trí người lập Biên bản cuộc họp xử lý kỷ luật lao động; trong đó, có đầy đủ chữ ký của các bên tham dự và người lập biên bản.

Biên bản phải được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Trường hợp nào đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

Từ biên bản này, nếu kết luận người lao động vi phạm kỷ luật lao động thì người đại diện theo pháp luật của công ty phải có văn bản Quyết định xử lý kỷ luật lao động nêu rõ hình thức xử lý được áp dụng và gửi đến các bên tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động đã diễn ra.

Bước 4: Ra Quyết định xử lý kỷ luật nếu kết luận có sự vi phạm

Bước 5: Nếu cần thêm thời gian xác minh vụ việc thì cần

Dịch vụ pháp lý của Việt Luật
Dịch vụ pháp lý của Việt Luật

– Tạm đình chỉ công việc của người lao động:

Sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động, công ty có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động nếu xét thấy vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp và để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh.

Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, công ty phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Trường hợp thực hiện việc tạm đình chỉ công việc của người lao động dưới 18 tuổi phải có sự có mặt của ba/mẹ/người đại diện theo pháp luật của người lao động đó.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, công ty phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Nếu người lao động nhận thấy quyết định tạm đình chỉ công việc mà công ty đưa ra đối với mình là không thỏa đáng thì người lao động có quyền khiếu nại với công ty, với cơ quan có thẩm quyền Chính phủ về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

– Xóa kỷ luật lao động:

 Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được công ty xét giảm thời hạn. Tái phạm là việc người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật khi chưa được xóa kỷ luật.

CÁC HÀNH VI CẤM KHI XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

2. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần; hoặc, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

3. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

4. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

5. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

 

Mọi thắc mắc quý khách liên hệ lại để được hỗ trợ

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (1 bình chọn)